Identyfikator artykułu : 00262127 / Ostatnia modyfikacja : 20.05.2021Drukowanie

Jak przywrócić ustawienia fabryczne

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.  Resetowanie pozwala przywrócić nieprawidłowo działający telewizor do stabilnego stanu. Przywracanie ustawień fabrycznych powoduje, że ustawienia telewizora stają się takie, jak w chwili zakupu. 

  Aby przywrócić ustawienia fabryczne

  Krok 1: używając pilota, wybierz kolejno Home  (główne menu) → Ustawienia ogólne  Ustawienia urządzenia  Informacje Przywracanie ustawień fabrycznych Usuń wszystko.

  Krok 2: wprowadź kod PIN. Telewizor automatycznie uruchomi się na nowo i przywrócone zostaną ustawienia fabryczne.

  Uwaga: po przywróceniu ustawień fabrycznych kasowane są wszystkie dostosowane ustawienia, w tym blokada rodzicielska oraz: 

  • Konta Google 
  • Dane systemu i aplikacji 
  • Pobrane aplikacje 
  • Kanały 
  • Ustawienia sieci bezprzewodowej 
  • Dane niektórych aplikacji można odzyskać, jeśli Aplikacje są zsynchronizowane z kontem Google.

  Nie możesz wyświetlić głównego menu?

  Aby wyświetlić główne menu

  Używając pilota, wybierz kolejno opcje Pomoc → Jak używać TV → Przewodnik pomocniczy → Ustawienia → Konfigurowanie telewizora → Telewizor Ustawienia → Ustawienia ogólne → Ustawienia urządzenia → Resetowanie → Przywracanie ustawień fabrycznych → Wymazać wszystko? → Tak.