Identyfikator artykułu : 00169885 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Zmiana ustawienia z „Ulepszony format” na „Standardowy format” lub na odwrót powoduje ponowne uruchomienie się telewizora.

    Zmiana ustawienia Standardowy format lub Ulepszony format parametru Zewnętrzne wejścia w menu Ustawienia, gdy telewizor jest podłączony do zewnętrznego urządzenia, powoduje ponowne uruchomienie telewizora.
    Służy to dostosowaniu ustawienia parametru Zewnętrzne wejścia do zewnętrznego urządzenia i wynika ze specyfikacji telewizora.