Identyfikator artykułu : 00256585 / Ostatnia modyfikacja : 05.09.2023Drukowanie

Jak dodać dodatkowe okienka do Ekranu głównego?

Czy można dodać kolejne okienko do Ekranu głównego Xperia?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Odpowiednia wersja systemu Android

  • Aplikacja Ekran główny Xperia
  • Android 10
  • Android 11

  Aby dodać okienko do Ekranu głównego Xperia

  1. Kiedy jest wyświetlony ekran główny lub ekran aplikacji, dotknij dowolnego elementu, który chcesz umieścić w nowym okienku, i przytrzymaj go. 
  2. Przeciągnij element do prawej krawędzi wyświetlacza. Automatycznie pojawi się nowe okienko.
  3. Nadal przeciągaj element w prawo i upuść go w dodatkowym okienku.