Identyfikator artykułu : 00242261 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2020Drukowanie

Jak dodać do ekranu głównego skrót do numeru telefonu?

Czy można dodać skrót do numeru telefonu bezpośrednio do ekranu głównego?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby dodać skrót do numeru telefonu do ekranu głównego

  1. Dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go dotąd, aż pojawi się menu. 
  2. Odszukaj i stuknij opcje KontaktyTelefon do osoby.
  3. Dotknij i przytrzymaj opcję Telefon do osoby. W momencie puszczenia tej opcji automatycznie otworzy się aplikacja Kontakty.
  4. Stuknij żądany numer telefonu. Na ekranie głównym pojawi się ikona skrótu „Telefon do osoby”.