Identyfikator artykułu : 00248649 / Ostatnia modyfikacja : 10.03.2022Drukowanie

Niespodziewane zmiany głośności w soundbarze podczas oglądania materiałów z YouTube lub dekodera

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Problem niestabilnej głośności można rozwiązać, włączając funkcję A.VOL (automatycznej głośności). Po włączeniu funkcji A.VOL (automatyczna głośność) regulacja głośności odbywa się automatycznie odpowiednio do sygnału wejściowego lub treści z podłączonego urządzenia.

  Aby włączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

  HT-S20R/HT-S40R

  1. Naciśnij na pilocie przycisk MENU.
  2. Wybierz opcje AUDIO (Dźwięk) → A.VOLON (Włącz.).
   Uwaga: Do wybierania żądanych elementów używaj przycisków (w górę), (w dół) i ENTER. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk BACK.
  3. Aby ukryć menu, naciśnij przycisk MENU.

  HT-S400/HT-SC40/HT-SD40

  1. Naciśnij przycisk NIGHT na pilocie i trzymaj go przez ponad 5 sekund.
  2. Kiedy na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się A.VOL, przyciskiem głośności +/– wybierz ON.
  3. Zaczekaj, aż wyświetlane ustawienie (ON) zniknie z wyświetlacza na panelu przednim.