Identyfikator artykułu : 00248649 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2021

Podczas oglądania filmów z YouTube lub materiałów z dekodera zmienia się głośność w soundbarze

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Problem ten można rozwiązać, włączając funkcję A.VOL (Automatycznej głośności). Aby ją włączyć, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
  2. Wybierz kolejno opcje AUDIO → A.VOL → ON.
   Do wybierania żądanych elementów używaj przycisków  (w górę),  (w dół) i ENTER. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk BACK
  3. Aby ukryć menu, naciśnij przycisk MENU.