Identyfikator artykułu : 00237425 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2021Drukowanie

Nie mogę zaktualizować oprogramowania urządzenia przy użyciu komputera

  Wskazówka

  W zależności od wersji systemu Android może być wymagane postępowanie inne niż opisane poniżej. Aby sprawdzić wersję systemu Android, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

  • Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany i aktywny oraz że urządzenie jest ustawione na przesyłanie danych.

   Jak przełączyć urządzenie w tryb przesyłania danych (Android 11 / Android 10 / Android 9) 

   Jak przełączyć urządzenie w tryb przesyłania danych (Android 8) 

  • Przed użyciem programu Xperia Companion do aktualizowania oprogramowania urządzenia upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
  • Jeśli komputer ma zaporę ogniową, upewnij się, że nie blokuje ona uruchomienia odpowiednich aplikacji aktualizujących.

   Sprawdzanie zapory ogniowej 

  • Jeśli próbujesz zaktualizować urządzenie z komputera podłączonego do sieci biurowej, może być używany serwer proxy. W celu uzyskania dalszej pomocy skontaktuj się z administratorem sieci.
  • Upewnij się, że używasz oryginalnego przewodu USB Sony przeznaczonego specjalnie do swojego urządzenia i że przewód ten jest prawidłowo podłączony do urządzenia i komputera.
  • Upewnij się, że przewód USB nie jest uszkodzony. Spróbuj użyć innego portu USB komputera.
  • Jeśli do urządzenia jest włożona karta pamięci, odłącz urządzenie od komputera i odłącz kartę pamięci. Następnie wyjmij kartę pamięci z urządzenia i ponownie podłącz je do komputera.

   Jak odłączyć kartę pamięci