Identyfikator artykułu : 00237489 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Nie mogę podłączyć innego urządzenia przez NFC

  Wskazówka

  W zależności od wersji systemu Android może być wymagane postępowanie inne niż opisane poniżej. Aby sprawdzić wersję systemu Android, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

  • Upewnij się, że w obu urządzeniach włączona jest funkcja NFC.

  Jak włączyć lub wyłączyć funkcję NFC (Android 11) 

  Jak włączyć lub wyłączyć funkcję NFC (Android 10/Android 9)

  Jak włączyć lub wyłączyć funkcję NFC (Android 8)

  • Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany i aktywny.
  • Umieść oba urządzenia z NFC w taki sposób, aby zetknąć widoczne na nich znaki N. Następnie powoli poruszaj swoim urządzeniem we wszystkie strony. Strefa wykrywania NFC oznaczona jest zazwyczaj ikoną .
  • Zdejmij z urządzenia wszelkie osłony ochronne i sprawdź, czy nic nie blokuje połączenia.
  • Upewnij się, że Twoje urządzenie nie jest połączone z innym urządzeniem zgodnym z NFC. W razie potrzeby zakończ połączenie, po czym spróbuj nawiązać połączenie z właściwym urządzeniem.
  • W pewnych przypadkach czułość NFC może nie wystarczać do nawiązania połączenia z użyciem technologii NFC. W takim przypadku zamiast NFC należy użyć technologii Bluetooth.

  Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth (Android 11/Android 10/Android 9)

  Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth (Android 8)

  Jak powiązać swoje urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth (Android 11/Android 10/Android 9)

  Jak powiązać swoje urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth (Android 8)

  Jak połączyć swoje urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth (Android 11/Android 10)

  Jak połączyć swoje urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth (Android 9)

  Jak połączyć swoje urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth (Android 8)