Identyfikator artykułu : 00232097 / Ostatnia modyfikacja : 25.07.2022Drukowanie

Podczas rozmowy telefonicznej mój głos jest za głośny lub występuje w nim echo

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.  Podczas telefonowania z użyciem słuchawek głos i inne dźwięki są przechwytywane przez funkcję Sidetone mikrofonu słuchawek.
  Głos i dźwięki otoczenia będą przechwytywane przez lewą i prawą słuchawkę. Ich słyszalność nie świadczy o uszkodzeniu.

  Uwagi:

  • Funkcji Sidetone nie można wyłączyć. Nie można też zmienić poziomu jej głośności i czułości.
  • Mikrofon słuchawek nie powinien się znajdować zbyt blisko ust. W przeciwnym razie może wystąpić echo lub dźwięk stanie się za głośny (dotyczy tylko modeli z serii WI-xx).