Identyfikator artykułu : 00230105 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2023Drukowanie

W słuchawkach słychać głośne odgłosy wiatru

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W zależności od środowiska słuchania włączenie systemu redukcji hałasu lub trybu „Dźwięki otoczenia” może wzmocnić odgłosy wiatru. Głośność hałasu wiatru w słuchawkach można zmniejszyć w opisany poniżej sposób. 

  Jak osłabić hałas wiatru w słuchawkach bezprzewodowych? 

  WF-1000XM4

  W aplikacji Sony | Headphones Connect stuknij opcje Sound (Dźwięk) → Ambient Sound Control (Kontrola dźwięków otoczenia), po czym wybierz ustawienie Automatic Wind Noise Reduction (Automatyczne osłabianie hałasu wiatru). Jeśli poziom hałasu wiatru nadal jest znaczny, zmień ustawienie Noise Canceling (System redukcji hałasu) i Ambient Sound Mode (Tryb „Dźwięki otoczenia”) na OFF (Wył.).
  WF-1000XM4 – zrzut ekranu aplikacji Sony Headphones Connect z otwartymi kartami „Dźwięk” i „Redukcja hałasu”. Opcja „Redukcja hałasu” nie jest zaznaczona (Wył.), a „Automatyczne osłabianie hałasu wiatru” — zaznaczona (Wł.).

  Uwagi:

  • Gdy słuchawki wykryją wiatr o określonej głośności, funkcja Automatic Wind Noise Reduction (Automatyczne osłabianie hałasu wiatru) wyłącza niektóre mikrofony używane przez system redukcji hałasu. Przekonasz się, że po włączeniu tego ustawienia na wietrze system redukcji hałasu działa słabiej. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
  • Automatyczne osłabianie hałasu wiatru nie włączy się, gdy wiatr jest słaby lub niemal niezauważalny. 
  • Użycie funkcji Automatycznego osłabiania hałasu wiatru zmniejsza czas ciągłego odtwarzania.

  WF-1000XM3

  Otwórz kartę Sound (Dźwięk) w aplikacji Sony | Headphones Connect. Przesuwaj suwak Wind Noise Reduction (Osłabianie hałasu wiatru) w grupie Ambient Sound Control (Kontrola dźwięków otoczenia), aż znajdziesz optymalne ustawienie. Jeśli wykonanie tej czynności nie pomoże osłabić hałasu wiatru, zmień ustawienie Noise Canceling (System redukcji hałasu) i Ambient Sound Mode (Tryb „Dźwięki otoczenia”) na OFF (Wył.).

  WF-1000XM3 – aplikacja Sony Headphones Connect z otwartymi kartami „Dźwięk” i „Kontrola dźwięków otoczenia”. Suwak „Osłabianie hałasu wiatru” znajduje się w dolnej części ekranu.

  WF-SP800N

  Wyłącz funkcje tłumienie szumówtryb dźwięków otoczenia.