Identyfikator artykułu : 00230121 / Ostatnia modyfikacja : 08.11.2022Drukowanie

Niespodziewanie zmienia się tryb Ambient Sound Control.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli niespodziewanie zmienia się tryb Ambient Sound Control, sprawdź poniższe możliwości:


  Przypadkowo dotykany jest czujnik dotykowy (tylko słuchawki z czujnikiem dotykowym)

  Przyczyną problemu mogło być niezamierzone dotknięcie czujnika dotykowego.
  Jeśli zdarza się to często, możesz wyłączyć czujnik dotykowy, zmieniając jego funkcję na None Assigned (Nieprzypisana) za pomocą aplikacji Headphones Connect.

  Poniższa ilustracja pokazuje przykładowy ekran aplikacji Headphones Connect, gdy używane są słuchawki WF-1000XM3.
  Ilustracja wybranego ustawienia „None Assigned”


  Włączony jest tryb Adaptive Sound Control

  Kiedy funkcja Adaptive Sound Control jest włączona (On), aplikacja Headphones Connect wykrywa rodzaj Twojej aktywności i odpowiednio dobiera ustawienia Noise Canceling (redukcji hałasu) lub Ambient Sound Control. Moment zmiany ustawienia jest sygnalizowany dźwiękiem.
  Aby wyłączyć tę funkcję, wykonaj w aplikacji Headphones Connect poniższe czynności.

  1. Zmień ustawienie Adaptive Sound Control na Off (Wyłącz).
   Ilustracja wyłączania funkcji Adaptive Sound Control
  2. Ręcznie skoryguj ustawienia funkcji Noise Canceling (Redukcja hałasu) lub Ambient Sound Control (Tryb dźwięków otoczenia):
   1. Włącz Tryb dźwięków otoczenia (Ambient Sound Control).
   2. Przesuń suwak, aby wybrać opcję Noise Canceling (Redukcja hałasu) lub zmień poziom Ambient Sound Control (Tryb dźwięków otoczenia).
    UWAGA: jeśli używasz słuchawek WF-1000X, wybierz ustawienie Noise Canceling (Redukcja hałasu) lub żądany tryb Ambient Sound Control (Tryb dźwięków otoczenia) w aplikacji.

    Po wybraniu ustawienia Noise Canceling (Redukcja hałasu) pojawia się taki obraz:
    Ilustracja wybranego ustawienia Noise Canceling (Redukcja hałasu)

    Po wybraniu ustawienia Ambient Sound (Tryb dźwięków otoczenia) (poziom 9) pojawia się taki obraz:
    Ilustracja wybranego ustawienia Ambient Sound Control (Tryb dźwięków otoczenia) (poziom 9)