Identyfikator artykułu : 00230121 / Ostatnia modyfikacja : 05.08.2019

Niespodziewanie zmienia się tryb Ambient Sound Control.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Przyczyną może być niezamierzone dotknięcie czujnika dotykowego.

Czujnik dotykowy można wyłączyć za pomocą aplikacji Headphones Connect, zmieniając jego funkcję na [None assigned] (Nieprzypisana).

Zdjęcie ekranu aplikacji Headphones Connect

 

Może być włączony tryb Adaptive Sound Control.

Sprawdź ustawienie Adaptive Sound Control w aplikacji Headphones Connect i w razie potrzeby zmień je na OFF (Wył.).
UWAGA: Funkcja Adaptive Sound Control automatycznie zmienia ustawienie Ambient Sound Control, gdy aplikacja ustali sposób poruszania się słuchacza.