Identyfikator artykułu : 00238886 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2020Drukowanie

Po włączeniu telewizor nie łączy się z siecią bezprzewodową lub nie pojawia się lista nazw sieci bezprzewodowych (SSID).

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Dostępna jest aktualizacja oprogramowania, która rozwiązuje ten problem. Prosimy o sprawdzenie, czy oprogramowanie telewizora jest zaktualizowane do najnowszej wersji. Jeśli nie możesz zaktualizować oprogramowania, zresetuj telewizor przez odłączenie zasilania i ponów próbę aktualizacji.

    Problem może wystąpić ponownie, jeśli telewizor jest wyłączony i utraci połączenie z Internetem. W takim przypadku:

    • Wyłącz funkcję oszczędzania energii w routerze. Funkcja ta powoduje okresowe wyłączanie sygnału Wi-Fi.
    • Unikaj ręcznego wyłączania routera. Zalecamy, by router pozostawał włączony.