Identyfikator artykułu : 00201314 / Ostatnia modyfikacja : 26.06.2022Drukowanie

Poradnik dla użytkowników głośników przenośnych EXTRA BASS z Bluetooth (SRS-XB41, SRS-XB31, SRS-XB21)

  Seria SRS

  Dzięki odtwarzaniu tej samej muzyki z wielu głośników zabawa będzie jeszcze lepsza!
  Głośniki SRS-XB41, SRS-XB31 i SRS-XB21 są wyposażone w efekty dźwiękowe włączające się pod wpływem stukania w głośnik.

  Kliknij temat, aby wyświetlić artykuł.

  Parowanie głośnika Bluetooth z urządzeniem źródłowym.

  Nawiązywanie połączenia przez dotknięcie urządzenia obsługującego technologię NFC (NFC)

  Użycie funkcji „Party Booster” do ożywiania zabawy efektami dźwiękowymi.

  Użycie funkcji „Wireless Party Chain” do ożywiania zabawy przez połączenie wielu głośników.

  Obchodzenie się z głośnikiem


  Parowanie głośnika Bluetooth z urządzeniem źródłowym.

  1. Przełącz głośnik w tryb parowania.
   Naciśnij przycisk  (zasilania)/  PAIRING i trzymaj go dotąd, aż wskaźnik  (Bluetooth) zacznie szybko migać.
   Jeśli głośnik nie jest sparowany z żadnym urządzeniem, w momencie włączenia zasilania automatycznie przełączy się w tryb parowania.
  2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, które chcesz podłączyć.
  3. Zakończ proces łączenia, dotykając nazwy modelu głośnika wyświetlanej na podłączanym urządzeniu.
   Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH migający wskaźnik  (BLUETOOTH) zapala się na stałe.

  Powyższe czynności możesz sprawdzić, oglądając ten film.
  SRS-XB41: parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH


  Nawiązywanie połączenia przez dotknięcie urządzenia obsługującego technologię NFC (NFC)

  Przykładając do głośnika urządzenia zgodne z technologią NFC, można w prosty sposób parować, podłączać, rozłączać i zmieniać połączenia.

  1. Włącz głośnik.
  2. Włącz funkcję NFC w smartfonie lub odtwarzaczu Walkman.
  3. Przyłóż do głośnika smartfon, WALKMAN® lub inne urządzenie zgodne z NFC.
  4. Aby dokończyć łączenie, wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
   Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH migający wskaźnik  (BLUETOOTH) zapala się na stałe.

  Powyższe czynności można zobaczyć na tym filmie.
  SRS-XB41: nawiązywanie połączenia przez dotknięcie urządzenia obsługującego technologię NFC (NFC)


  Użycie funkcji „Party Booster” do ożywiania zabawy efektami dźwiękowymi.

  Funkcja Party Booster pozwala uzyskać do 15 efektów dźwiękowych pod wpływem stukania w głośnik.
  Wbudowany uchwyt ułatwia trzymanie głośnika. Stukając w obudowę w odpowiednich miejscach, można uzyskać różne efekty dźwiękowe: scratch, snare, kick drum, cowbell i inne.
  Reguluj głośność siłą uderzenia: po delikatnym stuknięciu dźwięk będzie cichy, a po mocnym — głośny.
  Party Booster

  Użycie funkcji Party Booster

  1. Włącz głośnik.
  2. Włącz funkcję Party Booster.
   Na co najmniej 3 sekundy równocześnie naciśnij przyciski (głośność) i + (głośność).
   W momencie włączenia funkcji Party Booster trzykrotnie miga wskaźnik  (zasilania).
   Kiedy wewnętrzny akumulator jest bliski wyczerpania i miga wskaźnik  (zasilania), liczba mignięć może być inna.
   Przyciski głośności SRS

   UWAGA: Funkcję Party Booster można też włączyć poniższymi sposobami.

   • Stukając w obudowę głośnika
   • Używając aplikacji „Sony | Music Center”
  3. Stukaj w górę, przód, oba boki lub dół głośnika.
   Głośnik będzie reprodukował efekty dźwiękowe. Włączy się też jego oświetlenie. 
   Efekty dźwiękowe włączają się pod wpływem stukania w górę, przód, oba boki lub dół głośnika.
   Rodzaj i głośność efektu dźwiękowego zależą od siły uderzenia i uderzonej strony.
   Aktywne powierzchnie funkcji Party booster

  Jak ustawiać efekty dźwiękowe

  Wybieranie różnych efektów dźwiękowych umożliwia aplikacja Sony | Music Center.

  1. Uruchom w smartfonie aplikację „Sony | Music Center”.
  2. Dotknij opcji SRS-XB**.
  3. Dotknij opcji Ustawienia — Party Booster — Ustawienia stukania — WYŁ., po czym wybierz żądany tryb pracy funkcji Party Booster.
   Wybierz tryb Własny, aby ustawić efekty dźwiękowe dla góry, przodu, dołu oraz lewej i prawej strony głośnika.
   Ekran ustawień Sony Music Center

  Sposób użycia funkcji „Party Booster” pokazuje poniższy film.

   


  Użycie funkcji „Wireless Party Chain” do ożywiania zabawy przez połączenie wielu głośników.

  Wireless Party Chain

  Łącząc wiele głośników z funkcją Wireless Party Chain, można odtwarzać ze wszystkich tę samą muzykę i w ten sposób ożywić zabawę.

  Lista urządzeń z funkcją Wireless Party Chain dostępna jest tutaj:
  Głośniki zgodne z funkcją Wireless Party Chain

  Sposób postępowania

  1. Ustaw wszystkie łączone głośniki tak, aby odległość między nimi nie przekraczała 1 m.
  2. Przygotuj pierwszy głośnik
   1. Połącz głośnik z urządzeniem Bluetooth.
    Konfiguracja Bluetooth
   2. Naciśnij przycisk WPC (Wireless Party Chain) znajdujący się pod zaślepką z tyłu głośnika.
    Migać zaczną wskaźniki  (BLUETOOTH) i WPC (Wireless Party Chain).
    Po 6 sekundach rozlegnie się sygnał i zapali się wskaźnik WPC (Wireless Party Chain).
    Wskaźnik  (BLUETOOTH) nadal będzie migał.
     
  3. Podłącz drugi i dalsze głośniki.
   UWAGA: Podłącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Po upływie 1 minuty tryb łączenia wyłączy się.
   1. Włącz drugi głośnik.
    Wskaźnik  (BLUETOOTH) na włączonym głośniku zacznie migać na niebiesko.
   2. Naciśnij przycisk WPC (Wireless Party Chain) na drugim głośniku
    Rozlegnie się sygnał, migał będzie wskaźnik  (BLUETOOTH), a wskaźnik WPC (Wireless Party Chain) zapali się na stałe. Następnie wskaźnik  (BLUETOOTH) zgaśnie. Wskaźnik WPC (Wireless Party Chain) pozostanie włączony.
    Wireless party chain — przykład
   3. Aby podłączyć kolejne głośniki, powtarzaj czynności 3-13-2.
    Trzeci i dalsze głośniki należy podłączać w ciągu 30 sekund od podłączenia poprzedniego głośnika. Po upływie 30 sekund podłączenie głośnika staje się niemożliwe.
    Aby dodać kolejny głośnik po zakończeniu podłączania (po upływie 30 sekund), wykonaj czynność 2-2, a następnie czynności 3-13-2.
  4. Włącz odtwarzanie w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.
   Ze wszystkich głośników słychać będzie tę samą muzykę.

  Powyższe czynności można zobaczyć na tym filmie.
  SRS-XB21/XB31/XB41: użycie funkcji Wireless Party Chain


  Obchodzenie się z głośnikiem

  Mimo że tkanina na głośniku ma właściwości hydrofobowe, przestrzeganie właściwych zasad konserwacji pozwoli używać głośnika wygodniej i przez dłuższy czas.
  Kiedy głośnik jest używany na plaży albo basenie, może stykać się z solą, piaskiem i innymi obcymi substancjami (kremem przeciwsłonecznym, olejkiem do opalania itp.).
  W przypadku zaplamienia powierzchni przez kontakt z jedną z takich substancji, wykonaj konserwację w opisany poniżej sposób.

  SRS — konserwacja

  Przed przystąpieniem do konserwacji sprawdź, czy zaślepka ① z tyłu głośnika jest dokładnie zamknięta. 

  1. Wymyj głośnik czystą wodą (z kranu itp.), aby usunąć obce substancje.
   Głośnik nie jest odporny na ciśnienie wody. Do wykonania tej czynności nie należy używać wody pod dużym ciśnieniem, na przykład z prysznica.
   Czyszczenie głośnika SRS, krok 1
  2. Używając miękkiej, suchej ściereczki, zetrzyj z powierzchni pozostałości wody.
   Czyszczenie SRS, krok 2
  3. Obróć głośnik logo Sony do dołu i połóż go na suchej, miękkiej ściereczce, aby umożliwić odpłynięcie wody.
   Przeniknięcie wody do sekcji głośnika urządzenia może spowodować zmianę jakości dźwięku. Nie świadczy to o uszkodzeniu. 
  4. Umieść głośnik w dobrze wentylowanym miejscu i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia.
   Suszenie SRS w przewiewnym miejscu

   UWAGI:

   • Jeśli obce substancje nie zostaną usunięte z głośnika, tkanina może ulec odbarwieniu lub uszkodzeniu, powodując uszkodzenie głośnika.
    Zaplamioną powierzchnię należy wyczyścić jak najszybciej.
   • Do czyszczenia głośnika nie należy używać detergentów, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu ani innych substancji chemicznych. Mogą one negatywnie oddziaływać na hydrofobowe zabezpieczenie tkaniny na głośniku.
   • Piasku lub innych obcych substancji, które dostały się do tkaniny na głośniku, nie należy usuwać odkurzaczem.
    Grozi to uszkodzeniem jednostki głośnikowej.
   • Pozostawianie wilgoci na powierzchni głośnika w zimnych miejscach może doprowadzić do zamarznięcia i awarii.
    Wilgoć z głośnika należy zawsze usuwać, używając do tego suchej, miękkiej ściereczki itp.