Identyfikator artykułu : 00234421 / Ostatnia modyfikacja : 12.11.2019Drukowanie

Głośnik Smart Speaker LF-S50G nie wyświetla godziny

  Jeśli na głośniku Smart Speaker nie pojawia się wskazanie zegara, wypróbuj kolejno poniższe rozwiązania.  

  • Kiedy głośnik jest włączony, naciskaj raz po raz przycisk DIMMER/RESTART
    
  • Upewnij się że nie jest przekręcona siatka (osłona) głośnika.
    
  • Niezgodność ustawień zegara i regionu w smartfonie lub innym urządzeniu użytym do konfiguracji początkowej z ustawieniami w głośniku może nie pozwalać na odbiór informacji o czasie.
   Sprawdź ustawienia w smartfonie, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk  (wyciszania mikrofonu) na głośniku, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Wówczas wykonaj konfigurację początkową głośnika. 
    
  • Jeśli wskazanie zegara znika, ponieważ głośnik wyłącza się, gdy zostanie odłączony od sieci lub łącze sieciowe przestanie działać na ponad godzinę, wypróbuj następujące rozwiązanie: 
   Naciśnij i przytrzymaj przycisk DIMMER/RESTART na spodzie głośnika, aby ponownie uruchomić głośnik. 
    
  • Nie można wykonać konfiguracji początkowej.