Identyfikator artykułu : 00198391 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2021Drukowanie

Aktualizacja oprogramowania (z pamięci masowej USB) nie rozpoczyna się automatycznie

  Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i wykonaj odpowiednie czynności kontrolne:

  1. Sprawdź stan diody podświetlenia LED / diody stanu na telewizorze.
   • Jeśli dioda podświetlenia LED lub dioda stanu miga na biało: Rozpoczęła się aktualizacja wewnętrznego oprogramowania (firmware). Zaczekaj na jej zakończenie.
   • Jeśli dioda podświetlenia LED lub dioda stanu nie miga na biało: Przejdź do czynności 2.
  2. Odłącz urządzenia USB podłączone do telewizora. Przed odłączaniem zewnętrznych dysków twardych lub pamięci USB upewnij się, że przestały migać ich lampki dostępu.
  3. Odłącz przewód zasilający telewizora, gdy telewizor jest włączony.
  4. Z powrotem podłącz pamięć USB (z aktualizacją oprogramowania) do portu USB na telewizorze.
  5. Podłącz przewód zasilający telewizora.
  6. Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie.


  Pamięć USB musi spełniać następujące wymagania:

  • Pamięć musi być sformatowana w systemie plików FAT16, FAT32, exFAT lub NTFS.
  • W pamięci musi być wystarczająca ilość miejsca na plik z aktualizacją
  • Plik z aktualizacją musi być zapisany w głównym katalogu pamięci

  Aktualizacja może się nie udać, nawet jeśli używana pamięć USB spełnia powyższe warunki. Zależy to od rozmiaru i struktury katalogów i innych plików w pamięci. W razie niepowodzenia aktualizacji usuń inne pliki i ponów próbę, gdy pamięć USB będzie zawierała tylko plik z aktualizacją. Jeśli aktualizacja nadal będzie niemożliwa, sformatuj pamięć USB z użyciem systemu plików FAT32 i ponów próbę.