Identyfikator artykułu : 00198391 / Ostatnia modyfikacja : 14.02.2020

Aktualizacja oprogramowania (z pamięci masowej USB) nie rozpoczyna się automatycznie

  Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i wykonaj odpowiednie czynności kontrolne:

  1. Sprawdź stan diody podświetlenia LED na telewizorze.
   • Jeśli dioda podświetlenia LED miga na biało: Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania (firmware) rozpoczęła się. Zaczekaj na jej zakończenie.
   • Jeśli dioda podświetlenia LED nie miga na biało: Przejdź do czynności 2.
  2. Odłącz urządzenia USB podłączone do telewizora. Przed odłączaniem zewnętrznych dysków twardych lub pamięci USB upewnij się, że przestały migać ich lampki dostępu.
  3. Odłącz przewód zasilający telewizora, gdy telewizor jest włączony.
  4. Z powrotem podłącz pamięć masową USB (z aktualizacją oprogramowania) do portu USB na telewizorze.
  5. Podłącz przewód zasilający telewizora.
  6. Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie.