Identyfikator artykułu : 00195646 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2023Drukowanie

Jak odtwarzać dźwięk w formacie Dolby Atmos przy użyciu amplitunera wielokanałowego lub soundbara

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Wskazówka: w sprawdzeniu, czy telewizor (złącze HDMI IN) obsługuje połączenie eARC, pomoże oznaczenie wejścia z tyłu telewizora.

  Obraz wskazujący oznaczenie wejścia z tyłu telewizora
   

  Podłączanie do telewizora zgodnego z HDMI (eARC)

  Kiedy soundbar jest podłączony do portu HDMI (eARC/ARC), można odtwarzać następujące materiały:

  • Materiały Dolby Atmos odtwarzane z telewizora
  • Materiały Dolby Atmos odtwarzane z urządzenia odtwarzającego, takiego jak odtwarzacz Blu-ray Disc

  Wskazówka: przed wykonywaniem poniższych czynności zaktualizuj oprogramowanie soundbara do najnowszej wersji.
  Aby uzyskać najnowszą aktualizację, wejdź na stronę pomocy Sony, wyszukaj posiadany soundbar, wpisując nazwę modelu, i przejdź do sekcji Pliki do pobrania.


  Jak podłączyć

  1. Połącz port HDMI OUT eARC/ARC soundbara i port HDMI IN eARC/ARC telewizora przewodem HDMI.
  2. Połącz port HDMI OUT urządzenia odtwarzającego i port HDMI IN telewizora lub soundbara przewodem HDMI.
   Wykonując tę czynność, wybierz dowolny nieużywany port HDMI IN telewizora lub soundbara.

   Schemat połączeń
   A → Soundbar
   B → Telewizor
   C → Odtwarzacz Blu-ray Disc
   D → Przewód High-Speed HDMI
    
  3. Włącz funkcję eARC w soundbarze.
   Wskazówka: sposób włączania funkcji eARC zależy od modelu soundbara. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu. 

   Przykładowo, procedura dla soundbara HT-Z9F/HT-ZF9 jest następująca:
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i wybierz opcje Setup Advanced Settings HDMI Settings eARC → On (Konfiguracja → Ustawienia zaawansowane → Ustawienia HDMI → eARC → Włącz).
   2. W grupie HDMI Settings (Ustawienia HDMI) wybierz opcję HDMI Signal Format (Format sygnału HDMI), a następnie Enhanced format (Ulepszony format).
     
  4. Sprawdź ustawienia HDMI w telewizorze.
   Wskazówka: sposób włączania funkcji eARC zależy od modelu telewizora. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.
   1. W grupie HDMI Settings (Ustawienia HDMI) wybierz opcję eARC i zmień jej ustawienie na On (Włącz).
   2. W grupie HDMI Settings (Ustawienia HDMI) wybierz opcję HDMI Signal Format (Format sygnału HDMI), a następnie Enhanced format (Ulepszony format).
     

  Podłączanie do telewizora niezgodnego z HDMI (eARC)

  Jeśli soundbar jest podłączony do telewizora niezgodnego z HDMI (eARC), materiały w formacie Dolby Atmos można odtwarzać tylko z urządzenia odtwarzającego, takiego jak odtwarzacz Blu-ray Disc.
  Odtwarzanie materiałów w formacie Dolby Atmos bezpośrednio z telewizora nie będzie możliwe.


  Jak podłączyć

  1. Połącz port HDMI OUT eARC/ARC soundbara i port HDMI IN telewizora przewodem HDMI.
  2. Połącz port HDMI OUT urządzenia odtwarzającego i port HDMI IN soundbara przewodem HDMI.

   Schemat połączeń

  A → Soundbar
  B → Telewizor
  C → Odtwarzacz Blu-ray Disc
  D → Przewód High-Speed HDMI