Identyfikator artykułu : 00195646 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2019

Jak odtwarzać dźwięk w formacie Dolby Atmos przy użyciu amplitunera wielokanałowego lub głośnika w formie listwy

  • UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

   Poniżej zamieszczono informacje o tym, co jest potrzebne do odtwarzania dźwięku w formacie Dolby Atmos przy użyciu amplitunera wielokanałowego lub głośnika w formie listwy.

   Głośnik
   • Podłącz do amplitunera wielokanałowego głośniki sufitowe lub głośniki obsługujące format Dolby Atmos. Aby zmienić układ dźwięków, otwórz menu Ustawienia i wybierz Ustawienia głośników. W ustawieniach układu głośników wybierz ustawienie o schemacie x.x.2. Przykład: 5.1.2 (TM), 5.1.2 (FD). Wybierz górne głośniki lub głośniki obsługujące format Dolby Atmos, odpowiednio do konfiguracji głośników.

  • Połączenie HDMI
  • Podłącz odtwarzacz Blu-ray Disc do wejścia HDMI IN amplitunera wielokanałowego lub głośnika w formie listwy.
  • Podłącz telewizor do gniazda HDMI OUT (ARC) amplitunera wielokanałowego lub głośnika w formie listwy.
  • Do połączenia wymagany jest wysokiej jakości przewód HDMI High Speed z kanałem Ethernet.
   Przewód_HDMI
   [A]:Głośnik w formie listwy
   [B]:Amplituner wielokanałowy
   [C]:Przewód HDMI do telewizora
   [D]:Przewód HDMI do odtwarzacza Blu-ray Disc
   [E]:Telewizor
   [F]:Odtwarzacz Blu-ray Disc

   Ustawienia dźwięku
  • Zmień ustawienie Pole dźwiękowe w amplitunerze wielokanałowym na A.F.D.
  • Nie zmieniaj ustawienia SOUND FIELD głośnika w formie listwy na „gra” lub „muzyka”.

   Płyta Blu-ray
  • Płyta Blu-ray Disc zgodna z systemem Dolby Atmos. Na takiej płycie nadrukowane jest zwykle logo Dolby.
  • Wybierz ustawienie Dolby Atmos dla dźwięku lub języka.

   Odtwarzacz Blu-ray Disc
  • Przełącz odtwarzacz Blu-ray Disc na dźwięk Dolby Atmos. W tym celu sprawdź ustawienia odtwarzacza. Przykładowo, opcję Nastawienie BD Audio Mix w odtwarzaczu należy ustawić na Wyłącz.