Identyfikator artykułu : 00205832 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Brak dźwięku z amplitunera wielokanałowego STR-DHx90 lub cichy dźwięk

  Każda z poniższych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić stan urządzenia.

  1. Upewnij się, że amplituner i podłączone urządzenia są włączone.
    
  2. Sprawdź, czy wszystkie przewody są dokładnie podłączone do wejść/wyjść amplitunera, głośnika i innych urządzeń.
    
  3. Sprawdź, czy pokrętło MASTER VOLUME z przodu amplitunera nie jest obrócone do położenia VOL MIN.
    
  4. Sprawdź, czy dźwięk jest poprawnie odtwarzany i czy w urządzeniu odtwarzającym ustawiony jest wystarczająco wysoki poziom głośności
    
  5. Wybierz żądane źródło sygnału. W tym celu naciskaj przycisk wejścia na pilocie lub obracaj pokrętło INPUT SELECTOR z przodu amplitunera.
    
  6. Sprawdź, czy do amplitunera nie są podłączone słuchawki.
    
  7. Naciskając przycisk SPEAKERS z przodu amplitunera, wybierz dowolne ustawienie inne niż OFF SPEAKERS.
    
  8. Naciśnij przycisk  (wyciszania) na dostarczonym pilocie i wyłącz funkcję wyciszania. Z wyświetlacza zniknie wówczas wskazanie MUTING.