Identyfikator artykułu : 00195641 / Ostatnia modyfikacja : 04.07.2018

Jak sprawdzić, czy format audio ustawiony jest na Dolby Atmos.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

Aby sprawdzić, czy dźwięk ustawiony jest na Dolby Atmos, należy wykonać następujące czynności:

 • Obsługa pilotem:
  Naciśnij przycisk DISPLAY na pilocie. Jeśli włączone jest ustawienie Dolby Atmos, na ekranie telewizora pojawi się wskazanie DAtmos lub DOLBY ATMOS.
 • Obsługa elementami sterującymi na urządzeniu:
  Kilkakrotnie naciśnij przycisk DISPLAY MODE lub DISPLAY na panelu. Jeśli wybrane jest ustawienie Dolby Atmos, na wyświetlaczu na panelu pojawi się wskazanie DAtmos lub DOLBY ATMOS.

  UWAGA:
  • Podczas odtwarzania materiału 4K z płyty Blu-ray Ultra HD informacje o odtwarzaniu, takie jak DOLBY ATMOS, nie pojawiają się na telewizorze nawet po naciśnięciu przycisku wyświetlania na ekranie.
  • Kiedy urządzenie jest ustawione na wejście z telewizora, informacje o odtwarzaniu nie pojawiają się nawet po naciśnięciu przycisku wyświetlania na ekranie.