Identyfikator artykułu : 00192035 / Ostatnia modyfikacja : 14.08.2019

Jaka jest maksymalna przepływność i liczba klatek na sekundę obsługiwana przez odtwarzacz Blu-ray Disc?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Maksymalna obsługiwana przepływność i liczba klatek na sekundę zależy od kodeka wideo. Szczegóły podano poniżej.

Maksymalna przepływność:

Koder-dekoder wideo Maksymalna przepływność
VP6 30 Mb/s
VP8 60 Mb/s
MPEG-1 Video, MPEG-2 Video, Xvid, MPEG4, VC1, WMV9 80 Mb/s
Motion JPEG 90 Mb/s
AVC, HEVC, VP9 100 Mb/s


Maksymalna liczba klatek na sekundę:

Koder-dekoder wideo Maksymalna liczba klatek na sekundę
Motion JPEG, VP6 30 kl./s
MPEG-1 Video, MPEG-2 Video, Xvid, MPEG4, AVC, HEVC, VC1, WMV9, VP8, VP9 60 kl./s