Identyfikator artykułu : 00176487 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018

Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth audio w telewizorach z platformą Android TV z 2017 r.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: To rozwiązanie odnosi się do określonych produktów. Aby sprawdzić, czy dotyczy ono posiadanego urządzenia, zapoznaj się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

Informacje o modelach urządzeń Bluetooth i telewizorów umożliwiających łączność przez Bluetooth zawiera następujący artykuł:
Czy telewizor z platformą Android będzie współpracował ze słuchawkami, głośnikami i listwami głośnikowymi Bluetooth?


Pytanie 1: Brak dźwięku z podłączonego urządzenia audio.
Pytanie 2: Dźwięk z urządzenia audio jest przerywany lub niezsynchronizowany z obrazem na telewizorze.
Pytanie 3: W dźwięku pojawia się echo.
Pytanie 4: Nie można regulować głośności głośnika w formie listwy pilotem od telewizora.
Pytanie 5: Urządzenie audio połączone przez łącze Bluetooth nie wyłącza się w chwili wyłączenia telewizora.


Pytanie 1: Brak dźwięku z podłączonego urządzenia audio.
Odpowiedź 1: Należy sprawdzić następujące możliwości.

 1. Przyczyną może być mała głośność nastawiona w telewizorze lub podłączonym urządzeniu. Sprawdź ustawienia głośności w poszczególnych urządzeniach.
 2. Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu wybrane jest wejście Bluetooth.
 3. Połączenie Bluetooth może być niestabilne. Wykonaj poniższe czynności:
  1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Ustawienia Bluetooth.
  4. Odłącz urządzenie zapisane na liście Zarejestrowane urządzenia i podłącz je na nowo.
 4. Przywróć w podłączonym urządzeniu ustawienia fabryczne. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.


Pytanie 2: Dźwięk z urządzenia audio jest przerywany lub niezsynchronizowany z obrazem na telewizorze.
Odpowiedź 2: W zależności od występującego objawu wykonaj opisane poniżej czynności.

Jeśli obraz nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem

 • Przyczyną może być podłączone urządzenie Bluetooth.
 • Jeśli objaw ten występuje przy oglądaniu przez długi czas, wykonaj poniższe czynności.
  1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Ustawienia Bluetooth.
  4. Odłącz urządzenie zapisane na liście Zarejestrowane urządzenia i podłącz je na nowo.

Jeśli występują przerwy lub zakłócenia w dźwięku

Na jakość dźwięku może wpływać stan połączenia lub środowisko fal radiowych. Poniżej wymieniono najważniejsze przyczyny.

 • Umieszczenie bezprzewodowego punktu dostępu blisko urządzenia Bluetooth lub telewizora.
 • Zbyt duża odległość między urządzeniem Bluetooth a telewizorem.
 • Użycie kuchenki mikrofalowej.

W takich przypadkach należy umieścić bezprzewodowy punkt dostępu daleko od urządzenia Bluetooth i telewizora lub zmniejszyć odległość między urządzeniem Bluetooth a telewizorem.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, należy spróbować wykonać połączenie przewodem HDMI lub przewodami analogowymi.


Pytanie 3: W dźwięku pojawia się echo.
Odpowiedź 3: Przyczyną może być równoczesne połączenie przez łącze HDMI i Bluetooth. W takim przypadku należy zakończyć połączenie Bluetooth i używać tylko łącza HDMI.
UWAGA: Dla zapewnienia stabilnego połączenia zaleca się użycie łącza HDMI.


Pytanie 4: Nie można regulować głośności głośnika w formie listwy pilotem od telewizora.
Odpowiedź 4: Niektóre głośniki w formie listwy nie dają możliwości regulowania głośności pilotem od innego urządzenia. Użyj pilota dostarczonego z głośnikiem w formie listwy lub przycisków na głośniku.

Przyczyną może być także równoczesne połączenie przez łącze HDMI i Bluetooth. W takim przypadku należy zakończyć połączenie Bluetooth i używać tylko łącza HDMI.
UWAGA: Dla zapewnienia stabilnego połączenia zaleca się użycie łącza HDMI.


Pytanie 5: Urządzenie audio połączone przez łącze Bluetooth nie wyłącza się w chwili wyłączenia telewizora.
Odpowiedź 5: Nie ma możliwości wyłączenia podłączonych urządzeń sygnałem z telewizora. Podłączone urządzenia należy wyłączać ręcznie.
UWAGA: Niektóre urządzenia pozwalają na użycie funkcji automatycznego wyłączania zasilania przy braku sygnału.