Identyfikator artykułu : 00174293 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2018Drukowanie

Jak odłączyć zewnętrzny dysk twardy USB

  Bezpieczne odłączanie zewnętrznego dysku twardego USB

  1. Wyłącz telewizor BRAVIA przyciskiem zasilania na pilocie lub z boku telewizora.
  2. Upewnij się, że zewnętrzny dysk USB nie jest podłączony do zasilania. Większość modeli ma lampkę kontrolną, która sygnalizuje zasilanie. W razie wątpliwości co do posiadanego zewnętrznego dysku twardego USB należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
   Nowe modele są zasilane przez łącze USB; starsze mogą być wyposażone w osobny zasilacz.
  3. Odłącz przewód USB zewnętrznego dysku USB od telewizora BRAVIA.

  Dlaczego prawidłowe odłączanie dysku twardego jest takie ważne

  • Odłączenie przewodu USB podczas pracy zewnętrznego dysku twardego USB grozi uszkodzeniem dysku.
  • Istnieje ryzyko utraty danych i/lub uszkodzenia sprzętu.

  O czym należy pamiętać, używając dysku twardego

  • Nie należy odłączać przewodu USB podczas komunikacji z dyskiem twardym (gdy miga lampka kontrolna). 
  • Przed odłączeniem zewnętrznego dysku twardego USB zawsze należy sprawdzić stan jego lampki kontrolnej.
   Kiedy dioda na dysku USB pali się, można odłączyć przewód lub wyłączyć urządzenie.
   Jeżeli jednak dioda wciąż miga, nie należy odłączać przewodu.
    Obraz