Identyfikator artykułu : 00115612 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak za pomocą komputera PC sformatować dysk twardy USB używany wcześniej z telewizorem

  Procedura zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze PC.

  Procedura dla systemu Windows XP
  Procedura dla systemów Windows Vista, 7, 8 i 8.1
  Procedura dla komputerów Mac


  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych.
  Sformatowanie dysku twardego USB spowoduje trwałe usunięcie całej nagranej treści, bez możliwości późniejszego odzyskania.


  Procedura dla systemu Windows XP:
  Przygotowanie: Przed rozpoczęciem formatowania dysku twardego należy sprawdzić, czy wykonano poniższe czynności:

  1. Odłącz od komputera PC wszystkie urządzenia pamięci masowej korzystające ze złącza USB.
  2. Zaloguj się na komputerze PC jako administrator.
  3. Jeśli używasz laptopa, podłącz zasilacz.
  4. Formatowanie może potrwać kilka godzin. Przez cały ten czas do komputera musi być podłączone zasilanie.

  W oknie [Power management] (Zarządzanie zasilaniem) w ustawieniach [Hard disk] (Dysk twardy) i [System Standby] (Gotowość systemu) zmień wartości na [None] (Brak).
  Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit > [Właściwości] > [Wygaszacz ekranu] > [Power management] (Zarządzanie zasilaniem) > [System standby] (Gotowość systemu) i [Hard disk] (Dysk twardy).

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplet [Mój komputer] i z menu wybierz polecenie [Zarządzaj].
  Alternatywą dla polecenia [Zarządzaj] jest wybranie kolejno następujących opcji:
  [Start] > [Ustawienia] > [Panel sterowania] > [Narzędzia administracyjne] > [Zarządzenie komputerem].

   Ilustracja

   2. W menu wybierz pozycję [Zarządzanie dyskami].

  Ilustracja

  3. Podłącz dysk twardy USB do portu USB w komputerze.
  Obiekt dysku twardego pojawi się na ekranie. Upewnij się, że jest to właściwy dysk. W tym celu odłącz go i ponownie podłącz do portu USB.

  Ilustracja

  4. Zaznacz partycję dysku twardego.

  5. Usuń wszystkie partycje z dysku. W tym celu klikaj je prawym przyciskiem myszy i z menu wybieraj polecenie [Usuń partycję].

  Ilustracja

  6. Zobaczysz monit o potwierdzenie zamiaru usunięcia partycji. Kliknij przycisk „Tak"
  .
  Ilustracja


  7. Postąp analogicznie z pozostałymi partycjami dysku twardego.

  Ilustracja

  Ilustracja


  8. Gdy wszystkie partycje zostaną usunięte, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz polecenie [Nowa partycja].

  Ilustracja

  9. Pojawi się ekran „Kreator nowych partycji”, taki jak poniżej.

  10. Kliknij przycisk „Dalej”.

   Ilustracja

  11. Zaznacz opcję [Partycja podstawowa] i kliknij przycisk "Dalej".

   Ilustracja

  12. Pozostaw domyślnie wartości wszystkich opcji i kliknij przycisk "Dalej".

   Ilustracja

  14. Na ekranie poniżej zaznacz opcję [Formatuj tę partycję] i pozostaw ustawienia domyślne.
  UWAGA: Zależnie od pojemności dysku twardego i wydajności procesora komputera PC formatowanie dysku może potrwać nawet kilka godzin.

  Formatowanie zwykłe czy szybkie?
  S
  zybkie formatowanie: Usuwa pliki z dysku, nie wyszukując na nim uszkodzonych sektorów. Tej opcji używaj tylko wtedy, gdy dysk był wcześniej formatowany oraz masz pewność, że w międzyczasie nie doszło do jego uszkodzenia.
  Zwykłe formatowanie: Z formatowanego woluminu są usuwane pliki, a system skanuje dysk w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów. Skanowanie to pochłania większość czasu, przez jaki trwa proces formatowania.

   Zwykłe formatowanie  Szybkie formatowanie
   Ilustracja  Ilustracja

   

  15. Kliknij przycisk „Zakończ”.  16. Po zakończeniu formatowania dysku twardego jego system plików to [NTFS].

   Ilustracja

  17. Kliknij dwukrotnie aplet [Mój komputer]. Na ekranie pojawi się sformatowany dysk.

   Ilustracja


  Procedura dla systemów Windows Vista, 7 i 8: Przygotowanie

  Przed rozpoczęciem formatowania dysku twardego należy sprawdzić, czy wykonano poniższe czynności:

  1. Odłącz od komputera PC wszystkie urządzenia pamięci masowej korzystające ze złącza USB.
  2. Zaloguj się na komputerze PC jako administrator.
  3. Jeśli używasz laptopa, podłącz zasilacz.
  4. Formatowanie może potrwać kilka godzin. Przez cały ten czas do komputera musi być podłączone zasilanie.

  1. Na pulpicie lub w menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Komputer] i wybierz polecenie [Zarządzaj].

  Ilustracja

  1. Alternatywą dla polecenia [Zarządzaj] jest wykonanie kolejno następujących czynności:

  1. Kliknij przycisk [Start] i wybierz polecenie [Panel sterowania].
   *Wskaż kursorem lewy dolny róg ekranu i kliknij pozycję [Ustawienia]. W menu Ustawienia kliknij polecenie [Menu systemowe].
   *Tylko system Windows 8  

  2. Kliknij łącze [System i zabezpieczenia].
   UWAGA: Jeśli zawartość Panelu sterowania wyświetlasz w postaci dużych lub małych ikon, łącze nie będzie widoczne. W takim przypadku kliknij po prostu ikonę Narzędzia administracyjne i przejdź od razu do kroku 4.
  3. W oknie System i zabezpieczenia kliknij aplet [Narzędzia administracyjne].
  4. W oknie Narzędzia administracyjne kliknij dwukrotnie ikonę [Zarządzanie komputerem].
  5. Kiedy zostanie otwarte okno Zarządzanie komputerem, z lewej strony okna w węźle Magazyn kliknij pozycję [Zarządzanie dyskami].

  2. Zostanie otwarte okno Zarządzanie komputerem. Z lewej strony w sekcji Magazyn kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

   Ilustracja


  3. Zostanie otwarte okno Zarządzanie dyskami. Będzie w nim widoczny dysk twardy, ale bez informacji w kolumnie [System plików]. Upewnij się, że jest to właściwy dysk. W tym celu odłącz go i ponownie podłącz do portu USB.

  Ilustracja

  4. Usuń wszystkie partycje z dysku. W tym celu klikaj je prawym przyciskiem myszy i z menu wybieraj polecenie [Usuń wolumin].

  Ilustracja


  5. Zobaczysz monit o potwierdzenie zamiaru usunięcia partycji. Kliknij przycisk [Tak]
  .
  Ilustracja


  6. Postąp analogicznie z pozostałymi partycjami dysku twardego.

  Ilustracja

  7. Gdy wszystkie partycje zostaną usunięte, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz polecenie [Nowy wolumin prosty].

  Ilustracja


  8. Zostanie otwarte okno Kreator nowych woluminów prostych.

  9. Kliknij przycisk [Dalej].

   Ilustracja

  10. Zachowaj wartość domyślną i kliknij przycisk [Dalej].

   Ilustracja

  11. W razie potrzeby przypisz partycji literę dysku i kliknij przycisk [Dalej].

  Ilustracja

  12. Zaznacz opcję [Formatuj ten wolumin z następującymi ustawieniami]. Pozostaw domyślne wartości wszystkich ustawień i kliknij przycisk [Dalej].

  Ilustracja

  13. Kliknij przycisk [Zakończ].

   Ilustracja

  14. Po zakończeniu formatowania dysku twardego widać jego system plików jako NTFS.

  Ilustracja

  15. Kliknij dwukrotnie ikonę Komputer. Na ekranie pojawi się sformatowany dysk. W systemie [Windows 8]:
   Kliknij prawym przyciskiem myszy ekran startowy i wybierz kolejno opcje [Wszystkie aplikacje] > [Komputer].

  Ilustracja

   


  Procedura dla komputerów Mac (system w wersji 10.6): Przygotowanie:
  Przed rozpoczęciem formatowania dysku twardego należy sprawdzić, czy wykonano poniższe czynności:

  1. Odłącz od komputera PC wszystkie urządzenia pamięci masowej korzystające ze złącza USB.
  2. Jeśli używasz laptopa, podłącz zasilacz.
  3. Formatowanie może potrwać kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Przez cały ten czas do komputera musi być podłączone zasilanie.

  1. Jeśli dysk twardy podłączony do telewizora Bravia służył do nagrywania, z chwilą podłączenia dysku do portu USB w komputerze na ekranie automatycznie pojawi się następujący komunikat:

  Ilustracja

  2. Zostanie wyświetlone okno [Disk Utility].
  Inny sposób przejścia do narzędzia [Disk Utility] to użycie funkcji [spotlight] w prawym górnym rogu pulpitu. W polu wpisz wyrażenie [disk utility] i kliknij je.

  Ilustracja


  3. Z lewej strony okna [Disk Utility] będą wymienione wszystkie urządzenia pamięci masowej podłączone do komputera MAC. 
  Pamiętaj, aby zaznaczyć właściwy dysk do sformatowania (jeśli dysk współpracował z telewizorem BRAVIA, zobaczysz 5 partycji o nazwach w formacie np. disk1sx).

   Ilustracja


  4. Kliknij żądany dysk. Zostanie wyświetlony ekran podobny do przedstawionymi poniżej, zawierający różne wskazania.

   Ilustracja

  5. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk [Erase] (Wymaż).

  6. Kliknij strzałkę w dół (otoczoną czerwonym kółkiem) i wybierz żądaną wartość ustawienia [Format].

  7. Opcjonalnie przypisz dyskowi nazwę.   

  8. W prawym dolnym rogu okna kliknij przycisk [Erase] (Wymaż).

   Ilustracja


  9. Pojawi się z komunikat z pytaniem, czy potwierdzasz zamiar wymazania zawartości dysku twardego. Kliknij przycisk [Erase] (Wymaż).

  Ilustracja

  10. Zostanie wyświetlony obiekt sformatowanego dysku.

  Ilustracja


  11. Teraz, gdy dysk twardy zostanie podłączony do komputera przez port USB, będzie właściwie rozpoznawany, a na pulpicie pojawi się jego ikona.

  Ilustracja