Identyfikator artykułu : 00143805 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Najczęściej zadawane pytania – Nagrywanie na dysk twardy i funkcja Twin Picture

  W poniższej sekcji z Najczęściej zadawanymi pytaniami znaleźć można informacje dotyczące funkcji nagrywania na dysk twardy przez USB oraz funkcji Twin Picture.

               
  Nagrywanie na dysk twardy przez USB

  Nagrywanie na żywo:

  Modele obsługujące standard 2K: Masz możliwość nagrywania programów nadawanych na żywo i jednoczesnego przeglądania zawartości płyt Blu-Ray, usług strumieniowych online lub stron internetowych.
  Modele obsługujące standard 4K (wyposażone w Twin Tuner): Masz możliwość nagrywania jednego kanału i jednoczesnego oglądania innego kanału lub przeglądania zawartości płyt Blu-Ray, usług strumieniowych online lub stron internetowych.

  Nagrywanie pełne:

  Modele obsługujące standard 2K: Masz możliwość ustalenia harmonogramu nagrywania.
  Modele obsługujące standard 4K (wyposażone w Twin Tuner): Masz możliwość jednoczesnego oglądania kilku kanałów i ustalania ich harmonogramu.

  Przedłużanie czasu nagrywania:

  Istnieje możliwość przedłużenia czasu nagrywania przed wybranym programem i po jego zakończeniu. Na przykład wydłużenie czasu nagrywania o 5 minut przed rozpoczęciem programu, który według elektronicznego przewodnika po programach (EPG) będzie nadawany w godzinach 16:00–17:00, a także o 10 minut po jego zakończeniu sprawi, że nagrywanie rozpocznie się o godzinie 15:55, a zakończy o 17:10 (według wskazań na Liście nagrywania).

  Przedłużanie czasu nagrywania

  Przedłużanie czasu nagrywania — godzina rozpoczęcia i zakończenia

  Przedłużanie czasu nagrywania — wyłączone, o 5 minut, o 10 minut

  WAŻNE: Jeśli zaplanowano nagrywanie dwóch programów następujących po sobie, a przedłużenie czasu nagrywania sprawia, że czas ich nagrywania się nakłada, priorytet zostanie nadany programowi, którego nagrywanie rozpocznie się wcześniej. Przykładowo: jeśli użytkownik ustali nagrywanie jednego programu w godzinach 16:00–17:00, a drugiego w godzinach 17:00–18:00 z wykorzystaniem tych samych ustawień czasowych, nagrywanie pierwszego programu rozpocznie się o godzinie 15:55, a zakończy o 17:10. W takim przypadku nagrywanie drugiego programu rozpocznie się o godzinie 17:10, a zakończy o 18:10.

  Usuwanie programów z Listy nagrywania (Timer List)

  Istnieje możliwość usunięcia programów z Listy nagrywania (Timer list) w telewizorze. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybierz opcję Timer List (Lista nagrywania)
  2. Naciśnij na pilocie przycisk Action Menu (Menu poleceń)
  3. W menu wybierz opcję Delete (Usuń)
  4. Zaznacz zaplanowane nagrywanie/program, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Delete (Usuń)

  Lista nagrywania (Timer List)

  Usuwanie nagranego programu

  UWAGI:

  • Nagrywanie programów można zaplanować z poziomu elektronicznego przewodnika po programach (EPG)
  • Funkcja "Wydłużanie czasu nagrywania" umożliwia wydłużenie czasu nagrywania (czasu rozpoczęcia/zakończenia). Dzięki temu można uniknąć jedynie częściowego nagrania programów (jeśli ustawiono nagrywanie całego programu)
  • Aby anulować zaplanowane nagrywanie programu, należy przejść do "Listy nagrywania (Timer List)"

  Twin Picture

  Obraz w obrazie:
  Funkcja ta umożliwia wyświetlanie głównej zawartości z komputera PC przez kabel HDMI i jednoczesne wyświetlanie obrazu z telewizora (tunera) w mniejszym oknie.

  Obraz obok obrazu:
  Funkcja ta umożliwia wyświetlanie głównej zawartości z komputera PC podłączonego kablem HDMI i jednoczesne wyświetlanie obrazu z telewizora (tunera) w mniejszym oknie. Obrazy będą wyświetlane obok siebie.

  Więcej informacji na temat korzystania z funkcji Twin Picture można uzyskać na stronie: Korzystanie z funkcji Twin Picture na telewizorze Sony Android TV

  UWAGI:

  • Funkcja Twin Picture nie umożliwia przeglądania obrazów w połączeniach typu Przeglądarka–Tuner, USB–Tuner oraz Tuner–Tuner.
  • Funkcja Twin Picture obsługuje wyłączenie sygnał cyfrowy RF (2K) i analogowy RF.