Identyfikator artykułu : 00185360 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Brak dźwięku przy połączeniu z komputerem. (PHA-1A, PHA-2, PHA-2A, PHA-3)

  Sprawdź, czy wzmacniacz słuchawkowy jest prawidłowo rozpoznawany przez komputer.

  1. Sprawdź, czy zainstalowane są odpowiednie sterowniki USB i czy w komputerze wybrane są właściwe ustawienia.

  UWAGA: Jeśli w komputerze z systemem Windows nie jest zainstalowany Sterownik urządzenia Sony USB lub Sterownik USB audio przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Sony, zainstaluj go. Odwiedź poniższą stronę internetową, po czym pobierz i zainstaluj oprogramowanie sterownika.
  http://www.sony.com/support/

  Jak wybrać ustawienia urządzenia dźwiękowego w komputerze.

  • Windows 10/8/8.1
  1. Trzymając wciśnięty klawisz z logo Windows, naciśnij klawisz X.

   Obraz
  2. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Panel sterowania.
  3. Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
  4. Wybierz opcję Dźwięk.
  5. Wybierz kartę Odtwarzanie.
  6. Z listy urządzeń odtwarzających wybierz Sony PHA-3/Sony Portable Headphone Amplifier/Sony Headphone Amplifier (PHA-1A).
  7. Kliknij przycisk Ustaw domyślne.

   Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do czynności 2.
  • Windows 7:
  1. menu Start wybierz opcję Panel sterowania.
  2. Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
  3. Wybierz opcję Dźwięk.
  4. Wybierz kartę Odtwarzanie.
  5. Z listy urządzeń odtwarzających wybierz Sony PHA-3/Sony Portable Headphone Amplifier/Sony Headphone Amplifier (PHA-1A).
  6. Kliknij przycisk Ustaw domyślne.

   Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do czynności 2.
  • Mac OS:
  1. menu Jabłko wybierz opcję Preferencje systemowe.
  2. Wybierz opcję Dźwięk.
  3. Wybierz kartę Wyjście.
  4. Z listy Wybierz wyjściowe urządzenie dźwiękowewybierz Sony PHA-3/Sony Portable Headphone Amplifier/Sony Headphone Amplifier (PHA-1A).

   Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do czynności 2.

  2. Zweryfikuj poprawność ustawień połączenia między wzmacniaczem słuchawkowym a innymi urządzeniami oraz ustawienia przełącznika INPUT.

  • Do połączenia wzmacniacza słuchawkowego z komputerem użyj przewodu dostarczonego ze wzmacniaczem.  Użycie innego przewodu może spowodować niewłaściwe rozpoznawanie przez komputer. 

   Przewód         

  • [A]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem słuchawkowym 
  •    

  • INPUT


  • [B]: Przestaw przełącznik INPUT w położenie odpowiadające użytemu gniazdu.

  3. Sprawdź efekt ponownego uruchomienia komputera lub użycia innego rozwiązania.

  • Uruchom ponownie komputer.

  • Użyj do połączenia innego portu USB.

  • Pewne programy do odtwarzania muzyki pozwalają regulować głośność w samym programie.  Sprawdź ustawienia programu do odtwarzania muzyki i w razie potrzeby wyreguluj głośność.

  • Odtwarzając na komputerze pliki audio w formacie o wysokiej rozdzielczości, używaj odpowiedniego programu, takiego jak Hi-Res Audio Player.  Jeśli program Hi-Res Audio Player nie jest zainstalowany w komputerze, zainstaluj go.

  • Sprawdź, czy napęd CD-ROM jest zgodny z funkcją odtwarzania cyfrowego.