Identyfikator artykułu : 00185472 / Ostatnia modyfikacja : 02.02.2022Drukowanie

Brak dźwięku z podłączonego odtwarzacza WALKMAN® lub urządzenia mobilnego.

  Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać poniższą procedurę.

  1. Sprawdź, czy wzmacniacz słuchawkowy jest prawidłowo ładowany.

  2. Wyłącz i włącz wzmacniacz słuchawkowy.

   1. Obróć pokrętło zasilania/głośności w lewo, aby wyłączyć wzmacniacz słuchawkowy. Obracaj pokrętło aż do usłyszenia kliknięcia.
   2. Obróć pokrętło zasilania/głośności w prawo, aby włączyć wzmacniacz słuchawkowy. Po włączeniu zasilania lampka CHG POWER miga na zielono, po czym zapala się na stałe.

  3. Zweryfikuj poprawność połączenia między wzmacniaczem słuchawkowym a innymi urządzeniami oraz ustawienie przełącznika INPUT.

   • Wybierz odpowiednie urządzenie 

    PHA-1, PHA-2
    PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
    Łączenie z odtwarzaczem WALKMAN®
    Łączenie z urządzeniem z systemem iOS


    • PHA-1, PHA-2
     1. Sprawdź, czy do podłączenia wzmacniacza słuchawkowego użyty został dostarczony z nim przewód z wtykami stereo mini.

      Przewód [A]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem słuchawkowym.
     2. Sprawdź, czy przełącznik INPUT znajduje się w położeniu AUDIO IN.

      INPUT 1[B]: Przełącznik wejścia AUDIO IN
     3. W przypadku braku problemów przejdź do czynności 4.

    • PHA-1A, PHA-2A, PHA-3

     1. Sprawdź, czy do podłączenia wzmacniacza słuchawkowego użyty został dostarczony z nim przewód Xperia.
      UWAGA: Nie używaj przewodu dostarczonego ze smartfonem.
      Xperia_Cable[A]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem słuchawkowym. 
     2. Dostosuj ustawienie przełącznika INPUT na wzmacniaczu słuchawkowym do używanego portu. 

      INPUT_B
      [B]: Przełącznik AUDIO INPUT.
      Sprawdź, czy przełącznik INPUT znajduje się w położeniu AUDIO IN.

      WAŻNE: Jeśli używasz smartfona Xperia Z4 lub Xperia Z5, wybierz odpowiednie ustawienia łącza USB.

      Wybieranie ustawień połączenia w smartfonie Xperia, tak aby rozpoznawał on wzmacniacz PHA-1A, opisano poniżej.
     3. Przez podłączeniem smartfona Xperia włącz wzmacniacz PHA-1A.
      1. Dotknij ikony Aplikacjena ekranie menu głównego urządzenia Xperia.
      2. Kolejno odszukaj i wybierz opcje Ustawienia > Połączenie urządzenia > Łączność przez USB > Wykryj urządzenie USB.
       UWAGA: Aby po odłączeniu urządzenia podłączyć je na nowo, należy ponownie wybrać powyższe ustawienia.

     4. W przypadku braku problemów przejdź do czynności 4.

   • Łączenie z odtwarzaczem WALKMAN®

    1. Połącz wzmacniacz słuchawkowy z odtwarzaczem WALKMAN® przy użyciu przewodu WALKMAN dostarczonego ze wzmacniaczem słuchawkowym.
     UWAGA: Nie używaj przewodu dostarczonego z odtwarzaczem WALKMAN®.

     Przewody

     [A]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem PHA-2
     [B]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
     [C]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem PHA-1

    2. Przestaw przełącznik INPUT w położenie odpowiadające użytemu gniazdu.
     Obraz
    3. W przypadku braku problemów przejdź do czynności 4.

   • Łączenie z urządzeniem z systemem iOS

    1. Podłącz iPhone/iPad/iPod do portu iPhone/iPad/iPod. Do połączenia użyj przewodu USB dostarczonego z urządzeniem.

     INPUT_iphone
    2. Przestaw przełącznik INPUT w położenie odpowiadające użytemu gniazdu.

    3. W przypadku braku problemów przejdź do czynności 4.

  4. Sprawdź, czy słuchawki są dokładnie włączone do portu słuchawek. Sprawdź, czy nie są one podłączone do portów linii IN/OUT.

  5. Sprawdź, czy po włączeniu odtwarzania w podłączonym urządzeniu słyszalny jest dźwięk w słuchawkach.