Identyfikator artykułu : 00168786 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Czasami niespodziewanie włącza się zasilanie.

    Kamera może się włączać pod wpływem sygnałów z pobliskiego komputera, smartfona lub innego urządzenia Bluetooth.
    Nawet jeśli kamera niespodziewanie się włączy, nie jest możliwe sterowanie nią z urządzenia, z którym nie zostało wcześniej nawiązane połączenie, ani przesyłanie obrazów z takich urządzeń.   

    • Jeśli aktywna jest funkcja automatycznego wyłączania, zasilanie automatycznie się wyłączy.
    • Aby zapobiec niespodziewanemu włączaniu się nieużywanej kamery, przełącz ustawienie Bluetooth setting (Ustawienie Bluetooth) lub Bluetooth remote controller power setting (Ustawienia zasilania pilota Bluetooth) OFF (Wył.) lub przełącz ustawienie Airplane mode (Tryb samolotowy) na ON (Wł.).