Identyfikator artykułu : 00167780 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Rozwiązywanie problemów z modułem nawigacji XA-NV400

  1. Wydajność

   [P]: Nawigacja działa czasem niestabilnie.
   [A]: Należy sprawdzić następujące możliwości.
   • Sprawdź, czy moduł nawigacji i radioodtwarzacz samochodowy są prawidłowo połączone przewodem sterującym.
   • Sprawdź, czy wybrana jest właściwa strefa czasowa. Jeśli nie, nawigacja może działać niestabilnie.
   • Przestaw kluczyk w stacyjce w położenie OFF i z powrotem w położenie ON. Przed obróceniem kluczyka do położenia ON odczekaj około 15 sekund.

  2. Godzina/Język

   [P]: Na ekranie nawigacji wyświetlana jest niewłaściwa godzina.
   [A]: Wybierz właściwą strefę czasową. Sprawdź podłączenie i umiejscowienie odbiornika GPS.
   Jak sprawdzić ustawienie strefy czasowej
   1. Dotknij opcji Menu.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję System.
   4. Wybierz opcję Time (Godzina).

  [P]: Godzina i język wyświetlane na module nawigacji i radioodtwarzaczu samochodowym nie są jednakowe.
  [A]: Ustawienia godziny i języka w module nawigacji i radioodtwarzaczu samochodowym są wzajemnie niezależne. Wybierz ustawienia godziny i języka w każdym z urządzeń.


  [P]: Na ekranie nie pojawia się wskazanie godziny.
  [A]: Wskazanie godziny nie pojawia się, gdy urządzenie nie odbiera sygnałów GPS. Sprawdź podłączenie i umiejscowienie odbiornika GPS, po czym sprawdź, czy na ekranie pojawiło się wskazanie godziny.

  1. Mapa

   [P]: Kiedy włączone są wskazówki nawigacyjne, nie można przemieszczać mapy.
   [A]: Po włączeniu wskazówek nawigacyjnych mapa jest przemieszczana automatycznie. Nie można przemieszczać jej ręcznie.

  2. Dźwięk

   [P]: Mimo prawidłowego ustawienia głośności nie słychać wskazówek nawigacyjnych.
   [O]: Przestaw kluczyk w stacyjce w położenie OFF i z powrotem w położenie ON. Przed obróceniem kluczyka do położenia ON odczekaj około 15 sekund.

   [P]: Niewłaściwa (za duża lub za mała) głośność nawigacji.
   [A]: Głośność należy wyregulować zarówno w radioodtwarzaczu samochodowym, jak i aplikacji. Nastaw odpowiednią głośność w obu urządzeniach.

   UWAGA: Kiedy włączone są wskazówki nawigacyjne, regulować można tylko głośność w radioodtwarzaczu samochodowym.