Identyfikator artykułu : 00169532 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Jak w czasie korzystania z nawigacji wybrać stację radiową lub nagranie z urządzenia USB?

  Istnieją dwa sposoby, by wybrać stację radiową lub nagranie z urządzenia USB w czasie korzystania z nawigacji.

  • Obsługa pilotem
   1. Naciśnij przycisk Poprzedni Obraz / Następny Obraz na pilocie.
    UWAGA:
    • W przypadku stacji radiowej urządzenie wyszukuje następną (lub poprzednią) stację.
    • W przypadku płyty CD lub urządzenia USB wyszukiwany jest następny (lub poprzedni) utwór.

  • Obsługa elementami sterującymi na urządzeniu
   1. Z menu ustawień wybierz opcję SOURCE Key Func (Funkcja przycisku SOURCE).
   2. Wybierz opcję DSPL.
   3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Source (Źródło), aby wyświetlić menu DSPL.
   4. Wybierz z menu DSPL ikonę Now Playing (Teraz odtwarzane), aby wyświetlić ekran odtwarzania.
   5. Wybierz stację radiową lub nagranie z urządzenia USB.
   6. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Source (Źródło), aby wyświetlić menu DSPL.
   7. Wybierz z menu DSPL ikonę nawigacji, aby powrócić na ekran nawigacji.