Identyfikator artykułu : 00169532 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Jak w czasie korzystania z nawigacji wybrać stację radiową lub nagranie z urządzenia USB?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Istnieją dwa sposoby, by wybrać stację radiową lub nagranie z urządzenia USB w czasie korzystania z nawigacji.

 • Obsługa pilotem
  1. Naciśnij przycisk Poprzedni Obraz / Następny Obraz na pilocie.
   UWAGA:
   • W przypadku stacji radiowej urządzenie wyszukuje następną (lub poprzednią) stację.
   • W przypadku płyty CD lub urządzenia USB wyszukiwany jest następny (lub poprzedni) utwór.

 • Obsługa elementami sterującymi na urządzeniu
  1. Z menu ustawień wybierz opcję SOURCE Key Func (Funkcja przycisku SOURCE).
  2. Wybierz opcję DSPL.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Source (Źródło), aby wyświetlić menu DSPL.
  4. Wybierz z menu DSPL ikonę Now Playing (Teraz odtwarzane), aby wyświetlić ekran odtwarzania.
  5. Wybierz stację radiową lub nagranie z urządzenia USB.
  6. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Source (Źródło), aby wyświetlić menu DSPL.
  7. Wybierz z menu DSPL ikonę nawigacji, aby powrócić na ekran nawigacji.