Identyfikator artykułu : 00235742 / Ostatnia modyfikacja : 05.10.2021Drukowanie

Jak nastawić stację radiową w radioodtwarzaczu samochodowym

    Aby nastawić stację radiową w radioodtwarzaczu samochodowym, należy wykonać poniższe czynności

    1. Naciśnij przycisk SOURCE, HOME lub MODE na radioodtwarzaczu, po czym wybierz opcję radio lub Tuner.
    2. Wybierz zakres fal (AM lub FM).
    3. Aby nastawić stację automatycznie, dotknij przycisku SEEK- lub SEEK+ na radioodtwarzaczu lub ekranie dotykowym.

    UWAGA: nazwy przycisków i opcji w menu zależą od modelu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.