Identyfikator artykułu : 00163409 / Ostatnia modyfikacja : 10.09.2018

Jakie aplikacje można aktualizować przy użyciu funkcji „Aktualizacje aplikacji” na ekranie Pomoc?

    Aktualnie nie ma takich aplikacji. Nie zdecydowano też, czy pojawią się one w przyszłości.

    UWAGA: Ekran Aktualizacje aplikacji można wyświetlić, wykonując poniższą procedurę.

    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Z kategorii Ustawienia wybierz opcję Pomoc)
    3. Wybierz opcję Aktualizacje aplikacji w grupie Najlepsze rozwiązania pomocy technicznej.