Identyfikator artykułu : 00133944 / Ostatnia modyfikacja : 24.09.2018

Ograniczanie dostępu lub zezwalanie na dostęp do aplikacji przy użyciu funkcji Ograniczonego profilu

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Włączona funkcja Ograniczonego profilu uniemożliwia dostęp do określonych aplikacji lub usług.

Ustawianie Ograniczonego profilu

Aby zarządzać tą funkcją, wybierz po kolei opcje:

[HOME] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia)* > [Personal - Security & restrictions] (Osobiste — bezpieczeństwo i ograniczenia) > [Restricted profile] (Ograniczony profil) > [Settings] (Ustawienia)* > ustaw nowy czterocyfrowy kod PIN > powtórz kod PIN, aby potwierdzić > [Allowed apps] (Dostęp do aplikacji) > wybierz odpowiednią aplikację > [Allowed / Not allowed] (Dostęp / Brak dostępu)

Uzyskiwanie dostępu do Ograniczonego profilu

Aby rozpocząć korzystanie z Ograniczonego profilu w telewizorze Sony z systemem Android, wykonaj następujące czynności:

Wybierz opcję [HOME] (Ekran główny), a następnie > ikonę [Restricted profile] (Ograniczony profil) w menu ustawień i > [Enter Restricted profile] (Otwórz Ograniczony profil). Zanim funkcja zostanie aktywowana, na ekranie pojawi się nowa wiadomość ["Switching to Restricted Profile"] (Przełączanie do Ograniczonego profilu).

UWAGA: Aby wyjść z Ograniczonego profilu, wejdź w odpowiednią kategorię, wybierz opcję [Exit Restricted profile] (Wyjdź z Ograniczonego profilu) i wpisz swój czterocyfrowy kod PIN. Na ekranie pojawi się wiadomość ["Switching owner"] (Przełączanie właściciela) potwierdzająca, że funkcja ograniczenia profilu została deaktywowana.

Zmiana kodu PIN w Ograniczonym profilu 

Kod PIN można zmienić, wykonując następujące kroki:

Wybierz po kolei opcje: [HOME] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia)* > [Personal - Security & restriction] (Osobiste — ograniczenia bezpieczeństwa) > [Restricted profile] (Ograniczony profil) > [Settings] (Ustawienia)* > [Change PIN] (Zmiana kodu PIN) > Wprowadź swój dotychczasowy czterocyfrowy kod PIN > Wybierz nowy kod PIN > Powtórz kod PIN, aby potwierdzić.

Usuwanie Ograniczonego profilu

Ograniczony profil możesz usunąć, wybierając następujące opcje:

[HOME] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia)* > [Personal - Security & restriction] (Osobiste — ograniczenia bezpieczeństwa) > [Restricted profile] (Ograniczony profil) > [Delete restricted profile] (Usuń Ograniczony profil) > Wpisz swój czterocyfrowy kod PIN


*UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.