Identyfikator artykułu : 00133944 / Ostatnia modyfikacja : 24.09.2018Drukowanie

Ograniczanie dostępu lub zezwalanie na dostęp do aplikacji przy użyciu funkcji Ograniczonego profilu

  Włączona funkcja Ograniczonego profilu uniemożliwia dostęp do określonych aplikacji lub usług.

  Ustawianie Ograniczonego profilu

  Aby zarządzać tą funkcją, wybierz po kolei opcje:

  [HOME] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia)* > [Personal - Security & restrictions] (Osobiste — bezpieczeństwo i ograniczenia) > [Restricted profile] (Ograniczony profil) > [Settings] (Ustawienia)* > ustaw nowy czterocyfrowy kod PIN > powtórz kod PIN, aby potwierdzić > [Allowed apps] (Dostęp do aplikacji) > wybierz odpowiednią aplikację > [Allowed / Not allowed] (Dostęp / Brak dostępu)

  Uzyskiwanie dostępu do Ograniczonego profilu

  Aby rozpocząć korzystanie z Ograniczonego profilu w telewizorze Sony z systemem Android, wykonaj następujące czynności:

  Wybierz opcję [HOME] (Ekran główny), a następnie > ikonę [Restricted profile] (Ograniczony profil) w menu ustawień i > [Enter Restricted profile] (Otwórz Ograniczony profil). Zanim funkcja zostanie aktywowana, na ekranie pojawi się nowa wiadomość ["Switching to Restricted Profile"] (Przełączanie do Ograniczonego profilu).

  UWAGA: Aby wyjść z Ograniczonego profilu, wejdź w odpowiednią kategorię, wybierz opcję [Exit Restricted profile] (Wyjdź z Ograniczonego profilu) i wpisz swój czterocyfrowy kod PIN. Na ekranie pojawi się wiadomość ["Switching owner"] (Przełączanie właściciela) potwierdzająca, że funkcja ograniczenia profilu została deaktywowana.

  Zmiana kodu PIN w Ograniczonym profilu 

  Kod PIN można zmienić, wykonując następujące kroki:

  Wybierz po kolei opcje: [HOME] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia)* > [Personal - Security & restriction] (Osobiste — ograniczenia bezpieczeństwa) > [Restricted profile] (Ograniczony profil) > [Settings] (Ustawienia)* > [Change PIN] (Zmiana kodu PIN) > Wprowadź swój dotychczasowy czterocyfrowy kod PIN > Wybierz nowy kod PIN > Powtórz kod PIN, aby potwierdzić.

  Usuwanie Ograniczonego profilu

  Ograniczony profil możesz usunąć, wybierając następujące opcje:

  [HOME] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia)* > [Personal - Security & restriction] (Osobiste — ograniczenia bezpieczeństwa) > [Restricted profile] (Ograniczony profil) > [Delete restricted profile] (Usuń Ograniczony profil) > Wpisz swój czterocyfrowy kod PIN


  *UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.