Identyfikator artykułu : 00160345 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Najczęstsze pytania dotyczące bezprzewodowego kontrolera radiowego i bezprzewodowego odbiornika radiowego

  Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące bezprzewodowego kontrolera radiowego i bezprzewodowego odbiornika radiowego zebrano w tabeli poniżej.

  Pytania

  Odpowiedzi

  Pomimo podłączenia bezprzewodowego kontrolera radiowego do współpracującego aparatu nie jest możliwe bezprzewodowe sterowanie błyskiem drogą radiową ani użycie zdalnej lampy.

  Przed użyciem bezprzewodowego kontrolera radiowego do bezprzewodowego sterowania błyskiem drogą radiową lub fotografowania z lampą zdalną wymagane jest sparowanie bezprzewodowego kontrolera radiowego z bezprzewodowym odbiornikiem radiowym.

  UWAGI:

  • Szczegółowych informacji o parowaniu bezprzewodowego kontrolera radiowego z bezprzewodowym odbiornikiem radiowym należy szukać w instrukcjach obsługi tych urządzeń.
  • Po wykonaniu parowania wybierz w aparacie tryb ekspozycji P/A/S/M i przełącz lampę błyskową w tryb bezprzewodowy.
  Czy do wyzwolenia lampy błyskowej podłączonej do bezprzewodowego odbiornika radiowego można użyć funkcji zdalnego wyzwalania?

  Kiedy lampa błyskowa jest podłączona do stopki akcesoriów Multi Interface lub złącza do synchronizacji lampy błyskowej, nie można wyzwolić jej za pomocą funkcji zdalnego wyzwalania. Aby wyzwolić lampę, połącz bezprzewodowy odbiornik radiowy z aparatem za pomocą przewodu ze złączem wielofunkcyjnym (sprzedawanym oddzielnie) i zainstaluj lampę błyskową bezpośrednio w stopce Multi Interface aparatu.

  Obraz

  • A: Bezprzewodowy odbiornik radiowy (FA-WRR1)
  • B: Przewód ze złączem wielofunkcyjnym (VMC-MM1)
  Czy możliwe jest wyzwolenie lampy błyskowej przez naciśnięcie przycisku pomiaru na mierniku mocy błysku podłączonym do złącza synchronizacji lampy błyskowej na bezprzewodowym kontrolerze radiowym albo bezprzewodowym odbiorniku radiowym? Nie, nie jest to możliwe. Złącza synchronizacji lampy błyskowej na bezprzewodowym kontrolerze radiowym i bezprzewodowym odbiorniku radiowym pełnią tylko funkcję wyjścia sygnału. Aby wykonać błysk próbny, użyj przycisku TEST na bezprzewodowym kontrolerze radiowym.
  Lampa błyskowa podłączona do złącza synchronizacji lampy błyskowej na bezprzewodowym kontrolerze radiowym i bezprzewodowym odbiorniku radiowym przedwcześnie emituje światło i nie synchronizuje się z błyskiem. Sprawdź, czy lampa błyskowa podłączona do złącza synchronizacji lampy błyskowej nie pracuje w trybie „slave”. Jeśli włączony jest tryb „slave”, lampa nie będzie synchronizować się z właściwym błyskiem, ponieważ reaguje na przedbłyski poprzedzające ekspozycję. Wyłącz w lampie błyskowej tryb „slave”.

  Szczegółowych informacji o bezprzewodowym kontrolerze radiowym lub bezprzewodowym odbiorniku radiowym należy szukać na stronie internetowej zgodności.