Identyfikator artykułu : 00078272 / Ostatnia modyfikacja : 05.04.2018

Jak można skonfigurować i używać bezprzewodowo lampy błyskowej.

  UWAGA:

  • Szczegółowe informacje na temat konfiguracji bezprzewodowej lampy błyskowej można znaleźć również na podanej niżej stronie.

  Bezprzewodowa lampa błyskowa

  WAŻNE: Jeżeli podczas czynności wykonywanych w celu usunięcia usterki wymagane będzie wprowadzenie informacji dotyczących konkretnego modelu urządzenia, należy skorzystać z instrukcji obsługi dostarczonej z tym urządzeniem.

  1. Przyłączyć zewnętrzną lampę błyskową, która będzie wykorzystywana bezprzewodowo, w stopce akcesoriów dla lampy błyskowej na aparacie.
  2. Włączyć aparat.
  3. Ustawić aparat w jednym z następujących trybów:
   • Program Shift [Przesunięcie linii programowej] (P)
   • Aperture Priority [Preselekcja przysłony] (A)
   • Shutter Priority [Preselekcja czasu naświetlania] (S)
   • Manual [Ręczny] (M)
  4. Włączyć zewnętrzną lampę błyskową.
  5. Ustawić aparat w trybie bezprzewodowego wyzwalania błysku.

   UWAGA: Gdy aparat jest ustawiony w trybie bezprzewodowego wyzwalania błysku, zewnętrzna lampa błyskowa jest automatycznie przestawiana w tryb bezprzewodowy, a na panelu lampy błyskowej jest widoczny komunikat WL. Wbudowana lampa błyskowa przestaje być źródłem światła i staje się kontrolerem. Natężenie światła zmniejszane jest do poziomu, który nie ma wpływu na naświetlanie.

  6. Odłączyć zewnętrzną lampę błyskową od aparatu.

   UWAGA:  Można korzystać z większej liczby wyzwalanych bezprzewodowo lamp błyskowych, jednak konieczne jest ich ręczne skonfigurowanie w taki sam sposób jak pierwszą lampę. Dodatkowe lampy błyskowe należy ustawić na ten sam kanał, np. CH1, CH2, CH3 lub CH4. Należy również upewnić się, że dodatkowe lampy błyskowe ustawione są jako lampy zdalne (RMT), a nie sterujące.

  7. Ustawić zewnętrzną lampę błyskową w odpowiednim miejscu, aby oświetlić fotografowany obiekt.
  8. Podnieść wbudowaną lampę błyskową aparatu.

   WAŻNE: Jeżeli aparat nie jest wyposażony we wbudowaną lampę błyskową, konieczne jest podłączenie zewnętrznej lampy błyskowej do stopki akcesoriów dla lampy błyskowej, która będzie sterować wyzwalaniem. Zaleca się stosowanie lamp błyskowych HVL-F58AM, HVL-F43AM lub HVL-F20AM z aparatami wyposażonymi w stopkę akcesoriów z automatyczną blokadą. Zaleca się stosowanie lamp błyskowych HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F32M lub HVL-F20M z aparatami wyposażonymi w stopkę Multi-Interface. 

  9. Ustawić odpowiednio aparat, aby uzyskać pożądaną ekspozycję.
  10. Wykonać zdjęcie.

   UWAGI:

   • Lampa błyskowa aparatu uruchamia zewnętrzną lampę błyskową w chwili wykonania zdjęcia.
   • W trybie bezprzewodowego wyzwalania pomiar błysku ADI jest automatycznie anulowany i stosowany jest pomiar przedbłysku P-TTL.