Identyfikator artykułu : 00237651 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020Drukowanie

Jak przełączyć lampę błyskową, która obsługuje radiowe i optyczne funkcje sterowania bezprzewodowego, w tryb sterowania optycznego?

  Aby przełączyć zewnętrzną lampę błyskową w tryb optycznej łączności bezprzewodowej, wykonaj następujące czynności:

  UWAGI:

  • W przypadku optycznej łączności bezprzewodowej odległość między sterownikiem a odbiornikiem nie może przekraczać 5 metrów.
  • Upewnij się, że sterownik i odbiornik wykorzystują do komunikacji ten sam kanał bezprzewodowy.
  • Jeśli sterownik i odbiornik mają funkcję bezprzewodowej łączności radiowej, lepiej jest używać trybu radiowego. Procedury dla konkretnego modelu należy szukać w instrukcji obsługi.

   

  Konfigurowanie lampy błyskowej jako sterownika

  1. Zamontuj lampę błyskową w stopce Multi Interface aparatu.
    
  2. Przełącz lampę w tryb optycznej łączności bezprzewodowej.
   1. Naciśnij przycisk MENU.
   2. Wybierz zakładkę Obraz przedstawiający ikonę lampy błyskowej w trybie radiowej łączności bezprzewodowej.
   3. Wybierz opcję Obraz przedstawiający opcję służącą do wybierania trybu radiowej lub optycznej łączności bezprzewodowej.
   4. Wybierz ikonę Obraz przedstawiający ikonę lampy błyskowej w trybie optycznej łączności bezprzewodowej.

     
  3. Przełącz lampę błyskową w optyczny tryb CTRL:
   1. Naciśnij przycisk WL.
   2. Wybierz opcję Ikona symbolizująca sterownik w trybie optycznej łączności bezprzewodowej.

   

  Konfigurowanie lampy błyskowej jako odbiornika

  1. Przełącz lampę w tryb optycznej łączności bezprzewodowej.
   1. Naciśnij przycisk MENU.
   2. Wybierz zakładkę Obraz przedstawiający ikonę lampy błyskowej w trybie radiowej łączności bezprzewodowej.
   3. Wybierz opcję Obraz przedstawiający opcję służącą do wybierania trybu radiowej lub optycznej łączności bezprzewodowej.
   4. Wybierz ikonę Obraz przedstawiający ikonę lampy błyskowej w trybie optycznej łączności bezprzewodowej.

     
  2. Przełącz lampę błyskową w optyczny tryb RMT:
   1. Naciśnij przycisk WL.
   2. Wybierz opcję Ikona symbolizująca odbiornik w trybie optycznej łączności bezprzewodowej.