Identyfikator artykułu : 00061223 / Ostatnia modyfikacja : 19.12.2013Drukowanie

Jak skonfigurować tryb automatycznego podglądu?

    Aby skonfigurować tryb automatycznego podglądu, naciśnij przycisk DISP na pokrętle sterującym aparatu w czasie odtwarzania. Dostępne są opcje Display Info. [Wyświetlaj informacje], No Disp. Info. [Nie wyświetlaj informacji] i Histogram.