Identyfikator artykułu : 00159501 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Wskazówki i zalecenia dotyczące ochrony urządzenia Walkman przed uszkodzeniem powodowanymi przez wodę

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 • Co zrobić w przypadku narażenia urządzenia Walkman na działanie wody
 • Zagrożenia dla urządzenia Walkman związane z narażeniem na działanie wody

Naprawy uszkodzeń spowodowanych kontaktem z cieczami mogą być bardzo kosztowne. Ponadto istnieje wiele przypadków, w których ważne dane są niemożliwe do odzyskania, a zatem utracone. Poniżej przedstawiono kilka przykładów problemów i sposobów rozwiązywania ich.

Chroń urządzenie Walkman przed kontaktem z cieczami

Poniższe czynniki mogą spowodować uszkodzenie przez wodę.

 1. Krople wody
  • Woda dostaje się do urządzenia Walkman, gdy jest używane podczas deszczu
  • Obsługa urządzenia Walkman mokrymi rękami
 2. Zanurzenie w wodzie
  • Rozlanie napoju na urządzenie Walkman
  • Upuszczenie odtwarzacza do umywalki, wanny, toalety, zbiornika z wodą itd.
  • Pozostawienie odtwarzacza w kieszeni ubrania i wypranie go w pralce
 3. Skraplanie
  • Wejście do ogrzewanego pomieszczenia przy niskiej temperaturze na zewnątrz powoduje skraplanie
  • Wyjście z chłodnego, klimatyzowanego pomieszczenia na zewnątrz przy wysokiej temperaturze powoduje skraplanie
  • Włożenie odtwarzacza do torby z zimną, plastikową butelką spowoduje skraplanie wewnątrz urządzenia Walkman
  • Skraplanie wewnątrz urządzenia Walkman spowodowane przez pot lub wilgotność

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony urządzenia Walkman przed uszkodzeniami powodowanymi przez wilgoć lub kontakt z cieczą

 1. Nie obsługuj urządzenia Walkman mokrymi rękami
 2. Jeżeli pogoda lub pora roku sprzyja poceniu się, trzymaj odtwarzacz daleko od ciała — na przykład włóż go do torby
 3. Nie zostawiaj odtwarzacza w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka, na długi czas
 4. Nie korzystaj z urządzenia Walkman w miejscach, w których może zostać łatwo zmoczone, takich jak łazienka
 5. Nie wkładaj urządzenia do torby z zimną, plastikową butelką
 6. Nie wydmuchuj ustami kurzu przez porty urządzenia Walkman

Jeśli odtwarzacz zostanie zmoczony, natychmiast wytrzyj jego powierzchnię miękką ściereczką (na przykład ściereczką do okularów).
UWAGA: Rozpuszczalnik, benzyna lub alkohol spowodują uszkodzenie wykończenia odtwarzacza, dlatego nie należy ich używać.

Jeśli kontakt z cieczą był znaczący, może nastąpić pożar lub porażenie prądem, dlatego należy natychmiast zaprzestać korzystania z odtwarzacza, wyłączyć zasilanie i odłączyć podłączone urządzenia. Nawet jeśli krople wody zostaną wytarte, pewna ilość wody mogła dostać się do wnętrza odtwarzacza. Jak najszybciej skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia urządzenia Walkman.

UWAGA:

 • Miejsca, do których łatwo dostaje się woda
  Niewielka ilość wody może dostać się do odtwarzacza przez małe szczeliny. Wielokrotny kontakt z bardzo niewielką ilością cieczy poprzez krople wody lub wilgotność wewnątrz odtwarzacza z czasem spowoduje korozję podzespołów wewnętrznych. W miarę możliwości unikaj używania lub pozostawiania odtwarzacza w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury lub wysoka wilgotność.
  szczeliny w urządzeniu walkman
  [1] Szczelina przy przyciskach
  [2] Szczelina w obudowie
  [3] Gniazdo WM-PORT

 • Korozja urządzenia Walkman
  Gdy wilgoć dostanie się do wnętrza urządzenia Walkman, może nastąpić korozja lub zwarcie podzespołów wewnętrznych. Ponadto może nastąpić korozja gniazda WM-PORT i pojawienie się rdzy jak na poniższej ilustracji. Wilgoć utrzymująca się w metalowej części złącza spowoduje pojawienie się rdzy i uszkodzenie odtwarzacza.
  Korozja urządzenia Walkman

 • Aby uniknąć zmoczenia gniazda WM-PORT

  • W modelach z zaślepką gniazda WM-PORT należy jej używać, ponieważ zapobiega ona przenikaniu wody lub kurzu. Procedura montażu zaślepki została opisana w instrukcji obsługi.
   Zaślepka gniazda WM-PORT
   [1] Zaślepka gniazda WM-PORT
  • Do usuwania kurzu z gniazda WM-PORT należy używać miękkiej i suchej ściereczki. W przypadku użycia wilgotnej ściereczki lub wydmuchania kurzu ustami nastąpi przywarcie wilgoci, która spowoduje uszkodzenia.
 • Uszkodzenie spowodowane brudem między torbą a korpusem odtwarzacza
  W przypadku korzystania z torby zalecane jest częste wyjmowanie go i czyszczenie. Kurz nagromadzony między torbą a korpusem odtwarzacza może utrzymywać wilgoć i powodować uszkodzenia.