Identyfikator artykułu : 00160743 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2017Drukowanie

Najczęstsze pytania dotyczące funkcji Asystenta w pilocie samochodowym Bluetooth

  Jak używać pilota samochodowego Bluetooth?
  Dlaczego w pilocie samochodowym Bluetooth nie włącza się Asystent?
  Skąd Asystent czerpie informacje?
  Jak zmienić głośność Asystenta?

  Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące funkcji Asystenta w pilocie samochodowym Bluetooth zebrano w tabeli poniżej.

  Pytania Odpowiedzi
  Jak mówić do pilota samochodowego Bluetooth? Aby mówić do pilota samochodowego Bluetooth, wykonaj poniższe czynności.
  1. Naciśnij przycisk VOICE na pilocie samochodowym Bluetooth.
   Obraz
  2. Po usłyszeniu komunikatu Please speak now (Proszę mówić) lub I'm listening (Słucham) i sygnału dźwiękowego zacznij mówić do adaptera.
   Obraz
  Jak zakończyć dialog?

  Naciśnij przycisk VOICE na pilocie samochodowym Bluetooth.

  UWAGA: Kiedy Asystent czeka na komendę, dialog z nim można też zakończyć, mówiąc Cancel (Anuluj).

  Jak zmienić głośność Asystenta? Kiedy Asystent mówi, naciśnij przycisk Volume (Głośność) na smartfonie lub obróć obramowanie pilota samochodowego Bluetooth. Umożliwi to zmianę głośności.
  Dlaczego w pilocie samochodowym Bluetooth nie włącza się Asystent? Jeżeli Asystent w pilocie samochodowym Bluetooth nie włącza się, przeprowadź poniższe kontrole.
  • Upewnij się, że smartfon i urządzenie są prawidłowo połączone przez łącze Bluetooth.
  • Upewnij się, że naładowany jest akumulator urządzenia. 
  • Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią komórkową lub bezprzewodową.

  Jeżeli pomimo wypróbowania powyższych rozwiązań nadal występują problemy, dalszych informacji szukać w danych technicznych lub instrukcji obsługi.

  Skąd Asystent czerpie informacje?

  Poszczególne funkcje wykorzystują następujące źródła informacji:

  • Data i/lub godzina: Data i/lub godzina w smartfonie
  • Rozmowa telefoniczna: Kontakty zapisane w smartfonie
  • Budzik: Domyślny budzik Android™
  • Plan zajęć: Kalendarz Google™, domyślny kalendarz Xperia™
  • Pogoda: AccuWeather
  • Timer (wyłącznik czasowy): Domyślny wyłącznik czasowy Android
  • SMS: Aplikacja SMS (aplikacja Google Hangouts™, domyślna aplikacja wiadomości Xperia™, komunikator Google Chat™)
  • Akumulator: pozostały czas pracy akumulatora w smartfonie i urządzeniu Xperia™ Ear
  • Muzyka: Aplikacja Muzyka firmy Sony lub aplikacja Google Play™ Music
  • Powiadomienia: LINE, Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, News Suite
  • Wiadomości: News Suite

  UWAGA: Dalsze informacje i opisy sposobu postępowania są dostępne na stronie internetowej funkcji Asystent.