Identyfikator artykułu : 00153870 / Ostatnia modyfikacja : 10.10.2017

Jak sprawdzić łączność sieciową dla głośników bezprzewodowych?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aplikacja Music Center (SongPal) może ułatwić zdiagnozowanie połączenia sieciowego między zgodnymi głośnikami bezprzewodowymi a punktem dostępu (zwykle jest nim router).

WAŻNE: prosimy o sprawdzenie kompatybilnych produktów, których dotyczy ten artykuł, korzystając z poniższego hiperłącza.
http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

Aby sprawdzić, czy występują problemy z łącznością, lub sprawdzić siłę odbieranego sygnału Wi-Fi, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Music Center (SongPal).
 2. Dotknij opcji Speaker & Group (Głośnik i grupa). 
 3. Wybierz głośnik bezprzewodowy, dla którego chcesz sprawdzić łączność.
 4. Przewiń zawartość menu w dół i wybierz opcję Settings (Ustawienia).

  Ustawienia

 5. Z menu Settings (Ustawienia) wybierz:
  • Network Connection Diagnosis (Diagnostyka połączenia sieciowego), jeśli chcesz zweryfikować potencjalne problemy z łącznością.
  • Wi-Fi Signal Strength Check (Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi), aby ocenić moc odbieranego sygnału.

  Połączenie z siecią

 6. Aplikacja Music Center (SongPal) przeprowadzi wówczas odpowiednią diagnostykę lub pomiar siły sygnału dla głośnika.

  Diagnostyka połączenia sieciowego

  Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi

  Diagnostyka połączenia Obraz

Jeśli diagnostyka połączenia sieciowego wykaże problemy z połączeniem sieciowym między głośnikiem bezprzewodowym a punktem dostępu/routerem, w ich rozwiązaniu pomogą wyświetlone wskazówki i porady.

Podobnie, poradnik rozwiązywania problemów zapewniany przez funkcję Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi pomoże poprawić łączność sieciową z głośnikiem niezależnie od tego, czy odbierany sygnał będzie uważany za wystarczająco mocny, czy nie.