Identyfikator artykułu : 00153870 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak sprawdzić łączność sieciową dla głośników bezprzewodowych?

  Aplikacja Music Center (SongPal) może ułatwić zdiagnozowanie połączenia sieciowego między zgodnymi głośnikami bezprzewodowymi a punktem dostępu (zwykle jest nim router).

  WAŻNE: prosimy o sprawdzenie kompatybilnych produktów, których dotyczy ten artykuł, korzystając z poniższego hiperłącza.
  http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

  Aby sprawdzić, czy występują problemy z łącznością, lub sprawdzić siłę odbieranego sygnału Wi-Fi, należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz aplikację Music Center (SongPal).
  2. Dotknij opcji Speaker & Group (Głośnik i grupa). 
  3. Wybierz głośnik bezprzewodowy, dla którego chcesz sprawdzić łączność.
  4. Przewiń zawartość menu w dół i wybierz opcję Settings (Ustawienia).

   Ustawienia

  5. Z menu Settings (Ustawienia) wybierz:
   • Network Connection Diagnosis (Diagnostyka połączenia sieciowego), jeśli chcesz zweryfikować potencjalne problemy z łącznością.
   • Wi-Fi Signal Strength Check (Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi), aby ocenić moc odbieranego sygnału.

   Połączenie z siecią

  6. Aplikacja Music Center (SongPal) przeprowadzi wówczas odpowiednią diagnostykę lub pomiar siły sygnału dla głośnika.

   Diagnostyka połączenia sieciowego

   Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi

   Diagnostyka połączenia Obraz

  Jeśli diagnostyka połączenia sieciowego wykaże problemy z połączeniem sieciowym między głośnikiem bezprzewodowym a punktem dostępu/routerem, w ich rozwiązaniu pomogą wyświetlone wskazówki i porady.

  Podobnie, poradnik rozwiązywania problemów zapewniany przez funkcję Sprawdzanie siły sygnału Wi-Fi pomoże poprawić łączność sieciową z głośnikiem niezależnie od tego, czy odbierany sygnał będzie uważany za wystarczająco mocny, czy nie.