Identyfikator artykułu : 00155175 / Ostatnia modyfikacja : 29.05.2020Drukowanie

Błąd: 1107, 2123 lub 1107

  W przypadku wystąpienia tego problemu należy wykonać opisane poniżej czynności.

  1. Sprawdź połączenie z siecią:
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu).
   4. Wybierz opcję Set-up (Konfiguracja).
   5. Wybierz opcję Network (Sieć).
   6. Wybierz opcję Network Set-up (Konfiguracja sieci).
   7. Wybierz opcję View Network setting and status (Wyświetl ustawienia i stan sieci).
   8. Wybierz opcję Check Connection (Sprawdź połączenie).

    Następnie upewnij się, że pojawia się komunikat OK informujący o prawidłowym działaniu połączenia sieciowego. Jeśli tak nie jest, ponownie nawiąż połączenie sieciowe:
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
    3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu).
    4. Wybierz opcję Set-up (Konfiguracja).
    5. Wybierz opcję Network (Sieć).
    6. Wybierz opcję Network Set-up (Konfiguracja sieci).
    7. Wybierz opcję Set up network connection (Skonfiguruj połączenie sieciowe).
    8. Wybierz opcję Privacy Policy (Polityka prywatności).
    9. Wybierz opcję Agree (Zgadzam się).
    10. Wybierz opcję Easy (Łatwa) lub Expert (Zaawansowana), aby skonfigurować połączenie sieciowe.

  2. Jeśli problem nie został rozwiązany, zaktualizuj oprogramowanie z nośnika USB:
   1. Najnowszą wersję oprogramowania pobierzesz z naszej europejskiej witryny internetowej, przechodząc do właściwej dla danego kraju strony pomocy technicznej i postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
   2. Skopiuj nowe oprogramowanie na nośnik USB.
   3. Zaktualizuj oprogramowanie z nośnika USB zgodnie z poniższymi instrukcjami:
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
    3. Wybierz opcję Customer Support (Pomoc techniczna).
    4. Wybierz opcję Software Update (Aktualizacja oprogramowania).
    5. Wybierz opcję USB.

  3. Jeśli komunikat o błędzie nadal się pojawia i nie możesz zaktualizować oprogramowania telewizora, przywróć jego ustawienia fabryczne.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Customer Support (Pomoc techniczna).
   4. Wybierz opcję Factory Settings (Ustawienia fabryczne).
   5. Wybierz opcję Yes (Tak).
   6. Wybierz opcję Yes (Tak).