Identyfikator artykułu : 00151434 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2016

Na wyświetlaczu urządzenia pojawia się napis DEMO, nie działają przyciski Power ani HOME albo nagle i nieoczekiwanie odtwarzana jest muzyka

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli po podłączeniu do urządzenia przewodu zasilania prądem przemiennym następuje automatyczne włączenie urządzenia, wyświetlenie napisu DEMO na wyświetlaczu, a przyciski Power lub HOME nie działają, oznacza to, że urządzenie działa w trybie demonstracyjnym.

W celu wyłączenia trybu DEMO należy jednocześnie nacisnąć przyciski INPUT i Power i przytrzymać je jednocześnie przez pięć sekund.