Identyfikator artykułu : 00151434 / Ostatnia modyfikacja : 10.03.2022Drukowanie

Na wyświetlaczu pojawia się napis DEMO i nie działają przyciski na pilocie

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Oznacza to, że włączony jest tryb DEMO. Kiedy włączony jest tryb DEMO, nie można wyłączyć urządzenia przyciskiem zasilania ani wyświetlić menu przyciskiem HOME.

    Aby wyłączyć tryb DEMO, na co najmniej pięć sekund równocześnie naciśnij przyciski INPUT i zasilania na panelu przednim.

    Tryb DEMO można także wyłączyć, naciskając jednocześnie na pięć sekund przyciski zasilania i VOL + na urządzeniu. Przed skorzystaniem z tej metody wskazane jest wyłączenie dźwięku. Jeśli używasz modelu innego niż wymieniony w części „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”, zapoznaj się z artykułem Głośność dźwięku z soundbara nagle rośnie lub soundbar nie wyłącza się pomimo naciśnięcia przycisku zasilania. (tryb Demo).