Identyfikator artykułu : 00150101 / Ostatnia modyfikacja : 16.10.2017Drukowanie

Czy można usunąć tylko jeden zestaw informacji dotyczących parowania?

    Nie, usunięcie tylko jednego zestawu informacji dotyczących parowania nie jest obsługiwane przez system. W celu usunięcia informacji dotyczących parowania należy na systemie przywrócić ustawienia fabryczne.

    UWAGI:

    • W zależności od modelu czynności wymagane do przywrócenia ustawień fabrycznych mogą się różnić. Sprawdź dane techniczne lub dostarczoną instrukcję obsługi.
    • Jeśli informacje dotyczące parowania dla sparowanego urządzenia zostaną usunięte, nie będzie można używać tego urządzenia, chyba że ponownie zostanie wykonane parowanie.
    • Jeśli w systemie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, wówczas razem z informacjami dotyczącymi parowania usunięte zostaną także wszystkie ustawienia skonfigurowane przez użytkownika, takie jak zapisane stacje radiowe, ustawienia licznika czasu i zegara.