Identyfikator artykułu : 00122928 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022

Czy można zmieniać głośność poszczególnych urządzeń połączonych w grupę?

    Tak. Głośność urządzeń połączonych w grupę można zmieniać zbiorczo lub pojedynczo.

    Wykonaj następujące czynności, aby zmienić głośność poszczególnych urządzeń:

    1. Jeśli grupa już istnieje, podczas odtwarzania treści wybierz przycisk głośności, aby dostosować głośność każdego głośnika

      Przycisk głośności
    2. Zostanie wyświetlony poniższy ekran umożliwiający ustawienie głośności w grupie indywidualnie.

      Głośność poszczególnych urządzeń