Identyfikator artykułu : 00267882 / Ostatnia modyfikacja : 29.10.2021Drukowanie

Zestaw audio nie łączy się przez Bluetooth z moim smartfonem / odtwarzaczem Walkman, mimo że łączył się przedtem

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W przypadku wystąpienia tego problemu usuń z połączonego urządzenia informacje o parowaniu Bluetooth zestawu audio, po czym ponownie sparuj zestaw audio. W przypadku telefonu iPhone, smartfona z systemem Android lub odtwarzacza Walkman wykonaj odpowiednią procedurę:

  iPhone

  Szczegółowych informacji o ustawieniach telefonu iPhone należy szukać w jego instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej.

  1. Wyłącz zestaw audio.
  2. Wybierając odpowiednie opcje na ekranie telefonu iPhone, usuń informacje o parowaniu z zestawem. Dalsze informacje podano w artykule Jak usunąć informacje Bluetooth z urządzenia.
   Uwaga: Jeśli zestaw nie pojawia się na podłączonym urządzeniu, pomiń tę czynność.
  3. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć zestaw.
   Uwaga: Jeśli wyświetlacz pokazuje SONY DEMO, zestaw pracuje w trybie demonstracyjnym. Kilkakrotnie naciśnij przycisk DISPLAY, aby usunąć ekran demonstracyjny. Wówczas ponownie naciśnij przycisk POWER, aby włączyć zestaw.
  4. Naciskaj przycisk FUNCTION, aż wyświetlacz pokaże BLUETOOTH.
  5. Na co najmniej 3 sekundy naciśnij na zestawie przycisk BLUETOOTH/PAIRING, aby na wyświetlaczu zaczął migać komunikat PAIRING.
  6. Wyłącz funkcję BLUETOOTH w telefonie iPhone i włącz ją na nowo.
  7. Stuknij nazwę modelu zestawu, która pojawi się w menu OTHER DEVICES (Inne urządzenia).
   Uwagi:
   • Jeśli wymagane jest wprowadzenia hasła, wprowadź 0000.
   • Hasło może być określane mianem „kod PIN”, „numer PIN” lub „Password”.
  8. Jeśli zestaw został prawidłowo sparowany z telefonem iPhone, na liście w menu MY DEVICES (Moje urządzenia) widać nazwę modelu zestawu i stan Połączony.

  Smartfon z systemem Android lub Walkman

  Szczegółowych informacji o ustawieniach smartfona z systemem Android lub odtwarzacza Walkman należy szukać w jego instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej.

  1. Wyłącz zestaw audio.
  2. Wybierając odpowiednie opcje na ekranie smartfona lub odtwarzacza Walkman, usuń informacje o parowaniu z zestawem. Dalsze informacje podano w artykule Jak usunąć informacje Bluetooth z urządzenia.
   Uwaga: Jeśli zestaw nie pojawia się na podłączonym urządzeniu, pomiń tę czynność.
  3. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć zestaw.
   Uwaga:  Jeśli wyświetlacz pokazuje SONY DEMO, zestaw pracuje w trybie demonstracyjnym. Kilkakrotnie naciśnij przycisk DISPLAY, aby usunąć ekran demonstracyjny. Wówczas ponownie naciśnij przycisk POWER, aby włączyć zestaw.
  4. Naciskaj przycisk FUNCTION, aż wyświetlacz pokaże BLUETOOTH.
  5. Na co najmniej 3 sekundy naciśnij na zestawie przycisk BLUETOOTH/PAIRING, aby na wyświetlaczu zaczął migać komunikat PAIRING.
  6. Wyłącz funkcję BLUETOOTH w smartfonie lub odtwarzaczu Walkman i włącz ją na nowo.
  7. Stuknij nazwę modelu zestawu, która pojawi się w menu Dostępne urządzenia.
   Uwagi:
   • Jeśli nazwa modelu nie pojawia się, stuknij ikonę ikona trzech pionowych kropek (więcej) → Odśwież.
   • Jeśli wymagane jest wprowadzenia hasła, wprowadź 0000.
   • Hasło może być określane mianem „kod PIN”, „numer PIN” lub „Password”.
  8. Wykonuj wyświetlane polecenia (jeśli są).
  9. Jeśli zestaw został prawidłowo sparowany ze smartfonem lub odtwarzaczem Walkman, na liście w menu Sparowane urządzenia widać nazwę modelu zestawu.