Identyfikator artykułu : 00267872 / Ostatnia modyfikacja : 29.10.2021Drukowanie

Kiedy połączenie odbywa się przez Bluetooth, dźwięk z mojego zestawu audio jest cichy lub w ogóle nic nie słychać

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli połączenie odbywa się przez Bluetooth, a dźwięk z zestawu audio jest cichy lub w ogóle go nie słychać, sprawdź poniższe możliwości: 

  • Upewnij się że funkcja (FUNCTION) jest ustawiona na BLUETOOTH.
  • Sprawdź, czy pali się wskaźnik BLUETOOTH na zestawie audio.
  • Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu źródłowym, po czym włącz ją na nowo, aby ponownie nawiązać połączenie Bluetooth.
  • Zwiększ głośność w bezprzewodowym głośniku i urządzeniu źródłowym.
  • Jeśli urządzeniem źródłowym jest komputer, ponownie uruchom program muzyczny.
  • Jeśli używasz aplikacji Music Center (SongPal) na urządzeniu mobilnym, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.
   Uwaga: Aktualizacja aplikacji Music Center (SongPal) do najnowszej wersji jest niezbędna, nawet jeśli nie używasz tej aplikacji. Jeśli nie można zaktualizować aplikacji Music Center (SongPal), odinstaluj ją, po czym nawiąż połączenie Bluetooth.

  Jeśli problem występuje nadal, usuń informacje o połączonym urządzeniu i ponownie wykonaj parowanie.