Identyfikator artykułu : 00158268 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Wskaźnik zasilania świeci się (na pomarańczowo) niezależnie od zakończenia ładowania głośnika

    Jeśli w funkcji czuwania BLUETOOTH wybrano ustawienie ON (WŁ.), wskaźnik zasilania (pomarańczowy) pozostanie włączony, nawet jeśli głośnik będzie wyłączony.