Identyfikator artykułu : 00147159 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017

Jak przesyłać zdjęcia i filmy do komputera z systemem operacyjnym Windows 10?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE:

 • Na stronie internetowej producenta posiadanego komputera należy poszukać informacji o jego zgodności z systemem Windows 10 i możliwości aktualizacji do tej wersji. Aktualizacja do wersji Windows 10 niezgodnego z nią komputera może spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się użycie komputera z systemem operacyjnym w wersji zainstalowanej fabrycznie.
 • Jeżeli urządzenie USB nie jest rozpoznawane lub jeśli po zmianie systemu komputera na Windows 10 chcesz przywrócić poprzedni system operacyjny, skorzystaj z witryny pomocy technicznej producenta komputera.
 1. Włącz komputer.
 2. Upewnij się, że w aparacie jest umieszczony nośnik zapisu zawierający zdjęcia lub filmy.

  UWAGA: Przed skopiowaniem plików z aparatu z pamięcią wewnętrzną trzeba wyjąć kartę pamięci z aparatu. Komputer nie może odczytać zawartości pamięci wewnętrznej aparatu, w którym jest zamontowana karta pamięci.

 3. Podłącz dostarczony przewód USB do aparatu oraz do złącza wejściowego USB w komputerze.

  UWAGA: Połączenie przez koncentrator USB lub inne urządzenie USB, takie jak drukarka czy klawiatura, nie jest obsługiwane i nie można zagwarantować jego prawidłowego działania. Podłącz aparat bezpośrednio do złącza USB w komputerze.

 4. Włącz aparat

  UWAGA:

  • Komputer automatycznie wykryje połączenie USB z aparatem i zainstaluje odpowiedni sterownik dla systemu operacyjnego Windows 10.

  • Na ekranie komputera powinno zostać wyświetlone okno AutoPlay (Autoodtwarzanie).

 5. Prześlij zdjęcia lub filmy do komputera z wykorzystaniem jednej z następujących metod:

 • Użyj opcji Import pictures and videos (Importowanie obrazów i wideo).

  1. Po podłączeniu aparatu zostanie wyświetlone okno powiadomienia. Wybierz to okno powiadomienia, a następnie wybierz opcję Import Pictures and Videos using Windows (Importuj obrazy i wideo przy użyciu: System Windows).
  2. W wyświetlonym oknie Import Pictures and Videos (Importowanie obrazów i wideo) kliknij opcję Import Settings (Ustawienia importowania).
  3. Aby zaimportować zdjęcia i filmy, wykonaj instrukcje wyświetlone w oknie Import Settings (Ustawienia importowania).
 • Skopiuj i wklej pliki filmów z okna dysku wymiennego, które w tym przypadku odpowiada aparatowi.

  1. Na ekranie pulpitu kliknij ikonę Folder znajdującą się na pasku zadań, a następnie kliknij ikonę Computer (Komputer) po lewej stronie.
  2. W oknie Computer (Komputer) kliknij ikonę oznaczającą aparat.
  3. Kliknij folder zawierający filmy lub zdjęcia, a następnie przeciągnij i upuść go na ekranie pulpitu komputera.

   UWAGA: Na dysk twardy komputera zostanie skopiowana cała zawartość folderu.

 • Użyj oprogramowania PlayMemories Home.

  UWAGA: Dalsze informacje o importowaniu zdjęć i filmów można znaleźć na stronie pomocy technicznej programu PlayMemories Home.

Jeżeli nie możesz zaimportować obrazów do komputera, zapoznaj się z poniższymi artykułami.
Komputer nie nawiązuje połączenia USB z aparatem cyfrowym Sony.
Komputer nie nawiązuje połączenia USB z kamerą Sony.

Jeżeli nie możesz zaimportować obrazów z aparatu lub karty pamięci przy użyciu programu PlayMemories Home, zapoznaj się z opisem na poniższej stronie internetowej.
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/playmemories-home/en/qa/QA04.html