Identyfikator artykułu : 00148944 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2021Drukowanie

Czy odtwarzacze samochodowe obsługują pliki audio LDAC?

Czy można odtwarzać pliki przy użyciu technologii LDAC?

  Aby odtwarzać z radioodtwarzacza RSX-GS9 pliki wykorzystujące kodek LDAC, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję BT Setting (Ustawienie BT).
  3. Wybierz opcję Audio Codec (Kodek audio).
  4. Wybierz opcję Auto.
  5. Naciśnij przycisk ENTER.

  Aby użyć kodeka LDAC do odtwarzania, podłączone urządzenie również musi być przełączone na kodek LDAC. Informacji o wybieraniu ustawień należy szukać w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia. Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej