Identyfikator artykułu : 00148944 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017

Czy odtwarzacze samochodowe obsługują pliki audio LDAC?

Czy można odtwarzać pliki przy użyciu technologii LDAC?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Format LDAC jest obsługiwany.

Aby odtwarzać pliki audio przy użyciu technologii LDAC, należy przeprowadzić poniższą konfigurację.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję BT Setting (Ustawienie BT).
  3. Wybierz opcję Audio Codec (Kodek audio).
  4. Wybierz opcję Auto (Automatycznie), a następnie naciśnij przycisk ENTER.

W przypadku używania technologii LDAC do odtwarzania należy wybrać ją także w podłączonym urządzeniu. Dodatkowe informacje dotyczące wybierania ustawień technologii LDAC w podłączonym urządzeniu oraz weryfikowania procesu konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.