Identyfikator artykułu : 00148944 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017

Czy odtwarzacze samochodowe obsługują pliki audio LDAC?

Czy można odtwarzać pliki przy użyciu technologii LDAC?

  Format LDAC jest obsługiwany.

  Aby odtwarzać pliki audio przy użyciu technologii LDAC, należy przeprowadzić poniższą konfigurację.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję BT Setting (Ustawienie BT).
  3. Wybierz opcję Audio Codec (Kodek audio).
  4. Wybierz opcję Auto (Automatycznie), a następnie naciśnij przycisk ENTER.

  W przypadku używania technologii LDAC do odtwarzania należy wybrać ją także w podłączonym urządzeniu. Dodatkowe informacje dotyczące wybierania ustawień technologii LDAC w podłączonym urządzeniu oraz weryfikowania procesu konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.