Identyfikator artykułu : 00240271 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2020Drukowanie

Jak mogę zresetować swój radioodtwarzacz samochodowy?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Radioodtwarzacz samochodowy należy zresetować w następujących przypadkach:

  • Przed pierwszym użyciem.
  • Po wymiana akumulatora w samochodzie.
  • Po zmianie połączeń lub okablowania.
  • Jeśli radioodtwarzacz samochodowy działa niewłaściwie.

  Przed rozpoczęciem:

  • Utrata danych: wykonanie procedury resetowania spowoduje skasowanie ustawień zegara i części zapisanej zawartości. 
  • Pewne modele nie mają osobnego przycisku resetowania. Informacji o tym, jakie przyciski służą do resetowania, należy szukać w instrukcji obsługi. 

   

   Jeśli urządzenie nie ma przycisku resetowania

   1. W zależności od radioodtwarzacz samochodowego naciśnij
    • DSPL(wstecz) /MODE lub 
    • DSPL i przycisk CALL lub
    • przycisk SOURCE/OFF na ponad dwie sekundy.
      
   2. Włącz radioodtwarzacz samochodowy.
     

   Urządzenie ma przycisk resetowania

   1. Zdejmij z radioodtwarzacza panel przedni.
   2. Używając spiczastego przedmiotu, takiego jak długopis, naciśnij przycisk RESET z przodu urządzenia.

   Uwaga:

   • Czynności te odnoszą się do radioodtwarzaczy samochodowych instalowanych w desce rozdzielczej i wyposażonych w zdejmowane panele przednie. Mogą one nieznacznie się różnić dla poszczególnych modeli.
   • Jeśli radioodtwarzacz samochodowy ma funkcje bezprzewodowe Bluetooth, w celu pełnego zresetowania należałoby jest wykonać procedurę BT Initialise.