Identyfikator artykułu : 00162527 / Ostatnia modyfikacja : 21.09.2023Drukowanie

Jak połączyć radioodtwarzacz samochodowy Bluetooth Sony ze smartfonem (serie DSX - XAV - MEX)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jak sparować radio samochodowe Sony z telefonem

  Procedura parowania (włączanie trybu parowania Bluetooth) zależy od modelu. W tym artykule zamieszczamy przykłady dla poszczególnych serii (DSX, XAV, MEX).

  Sposób nawiązywania połączenia Bluetooth z konkretnym modelem radia samochodowego zawsze znajdziesz w instrukcji obsługi dostępnej w tej witrynie pomocy technicznej.

  W skrócie, chcesz przełączyć radio samochodowe w tryb parowania Bluetooth, aby telefon mógł wykryć je jako urządzenie Bluetooth. W tym celu musisz wejść do ustawień Bluetooth każdego z urządzeń.

  1. Wejdź do ustawień Bluetooth radia samochodowego. Włącz tryb parowania Bluetooth, aby umożliwić wykrywanie.
  2. Wejdź do ustawień Bluetooth w smartfonie.Kiedy radio samochodowe będzie wykrywalne, wyszukaj urządzenia.
  3. Kiedy na liście pojawi się radio samochodowe, możesz stuknąć jego nazwę, aby nawiązać połączenie.
   • Jeśli wymagane będzie podanie hasła, standardowo należy podać [0000], chyba że zostanie wygenerowany inny kod.
   • Podczas parowania trzymaj telefon w odległości nie większej niż 1 metr.
   • Urządzenie Bluetooth automatycznie łączy się z poprzednio podłączanymi urządzeniami. Upewnij się, że ani radio samochodowe, ani smartfon nie są połączone z innym urządzeniem.
  Wyświetl ustawienia Bluetooth telefonu

  Telefony z systemem Android

  • Przesuń palcem od góry ekranu w dół, aby wyświetlić panel powiadomień.
  • Stuknij i przytrzymaj ikonę Bluetooth, aby przejść prosto do ustawień.

  iPhone

  • Przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu (iPhone X i nowsze) lub przesuń palcem w górę i od dołu ekranu (iPhone 8 i starsze), aby otworzyć centrum sterowania.
  • Naciśnij i przytrzymaj ikonę Bluetooth, aby przejść do ustawień Bluetooth.
  Przykład dla serii DSX
  1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie pokrętłem sterującym wybierz opcję [BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
  2. Pokrętłem sterującym wybierz opcję [SET PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
  3. Pokrętłem sterującym wybierz opcję [SET DEVICE 1]* lub [SET DEVICE 2]* i naciśnij pokrętło.
  4. Kiedy urządzenie audio pozostaje w trybie parowania, miga ikona Bluetooth
  Przykład dla serii XAV
  1. Naciśnij przycisk HOME, po czym dotknij opcji [Settings] (Ustawienia).
  2. Dotknij opcji [Bluetooth].
  3. Dotknij opcji [Bluetooth Connection] (Połączenie Bluetooth), po czym ustaw sygnał na [ON] (WŁ.).
  4. Włączy się sygnał BLUETOOTH i zaświeci się symbol na pasku stanu urządzenia.
  5. Dotknij opcji [Paring] (Parowanie). Kiedy urządzenie jest w trybie gotowości do parowania, miga ikona Bluetooth.
  Przykład dla serii MEX
  1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie pokrętłem sterującym wybierz opcję [BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
  2. Pokrętłem sterującym wybierz opcję [SET PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
  3. Pokrętłem sterującym wybierz opcję [SET DEVICE 1]* lub [SET DEVICE 2]* i naciśnij pokrętło.
  4. Kiedy urządzenie audio pozostaje w trybie parowania, miga ikona Bluetooth

  Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth

  Radio samochodowe nie pojawia się w menu Bluetooth smartfona

  • Wyłącz funkcję Bluetooth w smartfonie, włącz ją na nowo i sprawdź, czy urządzenie pojawiło się na liście urządzeń Bluetooth.
  • Czy możesz zrobić to samo z radiem samochodowym? Możesz szybko wyjść z trybu parowania i ponowić próbę, kontynuując wyszukiwanie Bluetooth w smartfonie.
  • Czy możesz sprawdzić, że radio samochodowe nie jest połączone przez pomyłkę z innym urządzeniem? W przypadku połączenia nie będzie widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
  • Możesz jeszcze zresetować radio samochodowe, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

  Łączenie działało w przeszłości, a teraz przestało

  • Upewnij się, że w radiu samochodowym zainstalowane jest najnowsze wewnętrzne oprogramowanie. Zapoznaj się z sekcją z wewnętrznym oprogramowaniem na stronie z opisem swojego produktu w tej witrynie pomocy technicznej.
  • Usuń informacje o radiu samochodowym ze smartfona. Możesz usunąć informacje o parowaniu w ustawieniach Bluetooth smartfona i pewnych modeli radioodbiorników samochodowych. Ponowne parowanie obu urządzeń może rozwiązać problem.
  • Sprawdź, czy radio samochodowe nie jest połączone przez pomyłkę z innym urządzeniem. Jeśli jest, nie będzie widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
  • Jeśli w ostatnim czasie podłączanych było wiele innych urządzeń Bluetooth, mogło dojść do automatycznego usunięcia starszych informacji o parowaniu. Smartfony przechowują na ogół informacje o maksymalnie 8 urządzeniach Bluetooth.

  Łączenie się udało, ale nie ma dźwięku

  • W zależności od modelu radia samochodowego może być wymagany wybór innego kanału wyjściowego (np. Bluetooth audio)
  • Sprawdź ustawienie głośności w urządzeniu odtwarzającym (np. smartfonie) i radiu samochodowym.
  • Pewne radia samochodowe odtwarzają przez przednie głośniki tylko dźwięk rozmów telefonicznych.