Identyfikator artykułu : 00149498 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Nawet w przypadku głośnego mówienia głos jest cichy i niewyraźny.

  WAŻNE:

  • Nie wszystkie odtwarzacze samochodowe Bluetooth oferują te same funkcje i/lub parametry. Jeśli do weryfikacji posiadanego urządzenia wymagane są informacje specyficzne dla danego modelu, zapoznaj się z danymi technicznymi.
  • Podczas nawiązywania połączenia telefonicznego i rozmowy zachowaj ostrożność, aby nie zakłócało to kierowania pojazdem.

  Jeśli głos jest niewyraźny, cichy lub brzmi jak z oddali, zwiększ poziom głośności w telefonie komórkowym podłączonym do systemu audio Bluetooth i mów wyraźnie, kierując usta w stronę systemu.

  UWAGA: Mikrofon systemu audio Bluetooth znajduje się z tyłu panelu przedniego. Nie zasłaniaj mikrofonu taśmą itp.

  Jeśli głos jest cichy pomimo zwiększenia głośności w telefonie komórkowym, sprawdź ustawienie Mic Gain (Wzmocnienie mikrofonu) w systemie (o ile jest dostępne). Umożliwia ono przełączanie pomiędzy dwoma poziomami głośności, pozwalając uzyskać odpowiedni poziom podczas rozmowy telefonicznej.

  Jeśli mikrofon znajduje się w prawidłowym miejscu i pomimo zwiększenia głośności nadal nie ma poprawy, sprawdź, czy nie wystąpiły błędy w połączeniu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podłączania i instalowania mikrofonu, zapoznaj się z instrukcją obsługi każdego z urządzeń.