Identyfikator artykułu : 00149074 / Ostatnia modyfikacja : 09.05.2017Drukowanie

W aplikacji SongPal nie jest wyświetlana lista utworów.

    Lista utworów nie jest wyświetlana w aplikacji SongPal™ w następujących sytuacjach:

    • Gdy odtwarzacz samochodowy jest podłączony do mobilnego urządzenia cyfrowego Apple® iPhone® lub Apple iPod®.
    • Aby umożliwić losowy wybór utworów, lista nie jest wyświetlana, gdy zostało włączone ustawienie Shuffle Device (Losuj urządzenie).